Ahmet Tevfik Paşa Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Ahmet Tevfik Paşa kimdir?, Ahmet Tevfik Paşa kaç yaşında?, Ahmet Tevfik Paşa evi nerede?, Ahmet Tevfik Paşa nerelidir? Ahmet Tevfik Paşa ev adresi?, Ahmet Tevfik Paşa kaç yaşında?, Ahmet Tevfik Paşa nerede oturuyor?, Ahmet Tevfik Paşa nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Ahmet Tevfik Paşa hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 11.Şubat.184508.Ekim.1936 senesinde doğan Ahmet Tevfik Paşa şu an için 91 yaşında ve Kova burcundandır. Ahmet Tevfik Paşa doğum yeri ise İstanbulİstanbul olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise SadrazamDiplomat olarak devam ettirmektedir.

Ahmet Tevfik Paşa Kimdir? – Ahmet Tevfik Paşa Evi Nerede? – Ahmet Tevfik Paşa Nerede Oturuyor?

Ahmet Tevfik Paşa Kimdir?, evi nerede?

Osmanlı Devletinin 21 Ekim 1920 – 4 Kasım 1922 tarihleri içerisinde görev yapan son sadrazamıdır.

Ahmet Tevfik Paşa, 11 Şubat 1845 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ferik İsmail Hakkı Paşa’nın oğludur. Annesi Diyarbakırlı Ayşe Gülşinas Banu’dur. Topkapı İdadisinde okuduktan sonra 1862 senesinde Harbiye’den Süvari Mülâzimi olarak mezun oldu. Ahmet Tevfik Paşa daha genç bir subay olarak Davutpaşa 2. Süvari Alayı’nda görevdeyken 1865 senesinde ordudan ayrılarak Babıali Tercüme Odası’na girdi. 1871 senesinde o zaman merkezi Floransa’da bulunan İtalya’ya Elçilik İkinci Kâtibi sıfatı ile gönderildi. 1872 senesinden sonra Viyana, Berlin ve Atina Elçilikleri Başkâtipliklerinde ve 1867’de Elçi Kabulî Paşaya vekâlet etmek üzere Petersburg Maslahatgüzarlığında bulundu.

1879 senesinde Atina‘da Maslahatgüzar olarak görev yaparken bir diplomat ailesinin çocuklarına mürebbiyelik yapan İsviçreli bir köy polisinin kızı Elisabeth Tschumi ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin adı Afife oldu. Bu evlilikten beş çocuğu oldu.

1885 – 1895 senelerı içerisinde 10 yıl Berlin‘de maslahatgüzar ve büyükelçilik yaptı. 1895 senesinde Berlin Sefiri olarak görev yaparken Abdülhamit II tarafından İstanbul‘a çağrılarak Hariciye Nazırlığı görevine atandı. Bu görevini aralıksız olarak 1909 yılına kadar sürdürdü. 23 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet‘in ilanından sonra Ayan Meclisi kullanıcı hesabıne atandı.

13 Nisan 1909 tarihinde 31 Mart Vakası esnasında istifa eden Hüseyin Hilmi Paşa‘nın yerine 14 Nisan 1909 tarihinde sadrazamlığa getirildi. Ilımlı ve tarafsız bireylerden oluşan bir hükümet kurdu. İstanbul ve Adana’da başlayan şiddet hadiselerinın büyümesini engelleyecek önlemler aldı. 

31 Mart Vakası, Selanik’te bulunan Üçüncü ve Edirne’de bulunan İkinci Ordulara mensup askerlerin oluşturdukları, Rumeli halkının gönüllü katıldığı “Hareket Ordusu” İstanbul‘a gelmesi ile bastırıldı. Hareket Ordusu’nun Komutanı Mahmud Şevket Paşa, Kurmay Başkanı ise Mustafa Kemal ATATÜRK‘dür. Üç gün süren çarpışmaların sonrasında sıkıyönetim ilan edildi; padişah Abdülhamit II tahttan indirilip yerine Mehmet Reşat tahta çıktı. İsyana katılanlar ve destekleyenler yargılanarak 70 kişi idam edildi, 420 kişi ise çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Bu olaylar esnasında Ahmet Tevfik Paşa, sadrazamlıktan 5 Mayıs 1909 tarihinde istifa ederek yerini tekrar Hüseyin Hilmi Paşa‘ya bıraktı.

1911 senesinde Londra Sefirliğine atanan Ahmet Tevfik Paşa, 1911-1914 senelerı içerisinde bu görevi yaptı. Osmanlı İmparatorluğu‘nun Birleşik Krallık‘a savaş ilan etmesi üzerine geri çağrıldı.

1914-1918 senelerı içerisinde Meclis-i Ayan Reisi olarak görev yaptı.

I. Dünya Savaşı‘ndan sonra 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi‘ni imzalayan Ahmed İzzet Paşa‘nın istifası üzerine 11 Kasım 1918 tarihinde ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Sadrazam oluşunun ikinci günü İtilaf devletleri donanması İstanbul‘a girerek şehri işgal etti. Padişah Vahdettin VI. Mehmet, müttefiklerin baskısı ile 21 Aralık 1918 tarihinde meclisi feshetti ve sonrasında kısa bir süre için Ahmet Tevfik Paşa hükümeti dağıldı. Ahmet Tevfik Paşa, 12 Ocak 1919 tarihinde yeniden hükümet kurdu fakat işgalcilerin zorlamasıyla 3 Mart 1919 tarihinde istifa etti.

Osmanlı Devleti‘nin 22 Nisan 1920 tarihinde I. Dünya Savaşı sonrası barış görüşmelerinin yapıldığı Paris Barış Konferansı’na davet edilmesi üzerine, konferansa gönderilen Osmanlı heyetine Ahmet Tevfik Paşa başkanlık yaptı. Başkanlığındaki heyet, bildirilen şartları çok ağır bulup hafifletilmesini istedi. Bunun kabul edilmemesi üzerine 11 Temmuz 1920 tarihinde bildirilen şartları reddederek İstanbul’a geri döndü. Daha sonra Paris‘e Damat Ferid Paşa başkanlığında gönderilen bir başka heyet, şartları kabul edip Sevr Antlaşması‘nı imzaladı.

Ahmet Tevfik Paşa, Abdülhamit II zamanında Hariciye Nazırı olarak 14 yıl görev yaptı. Daha sonra Vahdettin VI. Mehmet‘in zamanında da sadrazam yapıldı.

Ahmet Tevfik Paşa, 21 Ekim 1920 tarihinde Vahdettin VI. Mehmet tarafından Damat Ferid Paşa’nın yerine sadrazam yapıldı.

Sadrazam görevi esnasında TBMM Hükümeti’ne 21 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri içerisinde yapılan Londra Konferansı’na birlikte katılmayı önerdi, ama Mustafa Kemal Paşa‘nın bunu reddetmesi üzerine konferansta Ankara Hükümeti’ni Dışişleri Bakanı olan Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti’ni ise Ahmet Tevfik Paşa temsil etti. Konferans esnasında Türkiye’nin tek temsilcisinin Ankara Hükümeti olduğunu altını çizerek sözü Bekir Sami Bey’e bıraktı.

1 Kasım 1922 tarihinde TBMM Hükümeti tarafından Saltanatın kaldırılmasından sonra 4 Kasım 1922 tarihinde istifa etti. Saltanatın kaldırılması sebebiyle sadaret mührünü iade edemedi. Bu mühür ailesi tarafından saklanmaktadır.

1879 senesinde Atina‘da İsviçreli Elisabeth Tschumi ile evlendi. Evlendikten sonra eşinin adı Afife oldu. Bu evlilikten beş çocuğu oldu. Ahmet Tevfik Paşa’nın Ali Nuri Okday ve İsmail Hakkı Okday (d.1881 – ö. 1977) adında ve son Osmanlı Padişahı Vahdettin VI. Mehmet‘in damadı olan oğlu vardı.

21 Haziran 1934 tarihinde Soyadı Kanunun kabul edilmesinden sonra Ahmet Tevfik Paşa “Okday” soyadını aldı. 

Ahmet Tevfik Paşa, ilerleyen senelerda ise sade ve sivil bir yaşam sürdü ve 8 Ekim 1936 tarihinde İstanbul’da 91 yaşında ölmüştür.

Hatıratı, torunu Şefik Okday tarafından, “Büyükbabam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa” adıyla 1986 senesinde yayınlandı.
Kaynak:Bilgisayfam.net

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker