Biyografi

Battal Gazi Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Battal Gazi kimdir?, Battal Gazi kaç yaşında?, Battal Gazi evi nerede?, Battal Gazi nerelidir? Battal Gazi ev adresi?, Battal Gazi kaç yaşında?, Battal Gazi nerede oturuyor?, Battal Gazi nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Battal Gazi hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. ??.??.0680??.??.0740 senesinde doğan Battal Gazi şu an için 60 yaşında ve burcundandır. Battal Gazi doğum yeri ise MalatyaEskişehir olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Asker olarak devam ettirmektedir.

Battal Gazi Kimdir? – Battal Gazi Evi Nerede? – Battal Gazi Nerede Oturuyor?

Battal Gazi Kimdir?, evi nerede?

Seyyid Battal Gazi, 695 senesinde Malatya’da doğmuştur. Malatya Serdarı (komutanı) Hüseyin Gazi’nin oğludur. Annesi Saide Hatun’dur. Farklı kaynaklarda etnik kökeni Türk, Arap ya da Anadolu yerli halkından olarak açıklanmıştır. Anadolu’da İslamın yayılmasına büyük katkıları olmuştur.

Battal adının yiğitliğinin, cesaretinin ifadesi olduğu, gazilik ünvanının da gazalarda gösterdiği kahramanlıktan dolayı verildiği söylenmektedir.

Battal” kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. “Vazgeçti, Caydı” manasına gelmektedir. Bir savaşta yendiği bir düşmanının müslümanlığı kabul etmesi yüzünden onu yaşamını kaybettirmekten vazgeçtiği için o düşmanı tarafından kendisine bu lakap verilmiştir. Asıl adı Abdullah’dır.

Battal Gazi hakkında bugüne ulaşabilmiş kaynaklar yalnızca mesnevi tarzı yazılmış, birbirini hem destekleyen hem de çelişen olgular içeren destanlar ve halkın hafızasında kalmış olan bilgilerdir.

Battal Gazi Destanı‘nda ve halk hikayelerinde, Emeviler zamanında Arap ordusuyla birlikte İstanbul’u kuşattığı anlatılmaktadır. Kuşatma hem denizden hem karadan yapılmış, fakat hüsranla sonuçlanmıştır. Destanda Battal’ın düşmanı, Arap komutanına oyun oynayıp kuşatma başladığında İstanbul’a geçerek imparatorluğunu ilan eden İmparator Leon’dur. Arap tarihinde II. İstanbul kuşatmasının tarihi 717-718 olarak söylenmektedir. Bizans tarihindeki veriler de bu tarihi doğrular niteliktedir. Ayrıca Bizans tarihinde İmparator III. Leon’un tahta çıkma tarihi 717 olarak açıklanmıştır, bundan dolayı destandaki Leon’un İmparator III. Leon olma olasılığı üzerinde durulmaktadır. Destanda Battal Gazi’nin kuşatma esnasında yirmili yaşlarında olduğu söylendiği için, Battal Gazi’nin doğum senesinin 680-690 civarı olmasının olası olduğu kanısına varılmaktadır. Battal Gazi’nin ölüm senesinin 740 olduğunda tarihçiler mütabakata varmışlardır.

Battal Gazi’nin yaşadığı dönem, Anadolu’da Türk ya da Arap olgusunun olmadığı bir süredir. Hakkındaki kaynaklara, yani destanlar, mesneviler, menkıbeler ve halk hikayelerine bakıldığında, kendisinin; Bizans’ın zulmünden bıkan halkın hakkını savunmak için halktan bir ordu topladığı ve Bizans ile savaştığı görülmektedir. Battal Gazi’nin halkın içinden çıkan bir kahraman olması, dışarıdan gelip de akıncılık yapması düşüncesinden daha yüksek bir ihtimâldir.

Battal Gazi’nin tarihi şahsiyetiyle menkıbevi şahsiyeti kaynaklarda ve hafızalarda birbirine karışmıştır. Battal Gazi’den bahseden Ya’kûbî ve Taberî’den başlayarak Evliya Çelebi’ye gelinceye kadar birden fazla kaynakta tarih ve menkıbe iç içedir.

Battal Gazi, çalışkanlığı, cesareti ve kahramanlığı aracılığıyla komutanlığa, hatta Misis şehri valiliğine kadar yükselmiştir. Battal Gazi, yalnızca Bizans zindanlarına düşen kılıçdaşı alperenleri değil, o zamanın heterodoks Hıristiyan’ı, bugünün Müslüman’ı Boşnakları da Bizans zulmunden kurtarmak için çaba harcamıştır.

Seyyid Battal Gazi, 740 senesinde Battal Gazi ve Melik Gazi 20 bin kişilik bir kuvvetle, bugünkü Afyonkarahisar yakınlarından bulunan eski ”Akroinon” mevkiinde vukua gelen büyük savaşta Leon ve Konstantin komutasındaki Bizans ordusu ile çarpışmakta olan İslâm ordusunun yardımına gelirler. Savaş çok şiddetli geçer ve her iki taraftan da fazlasıyla insan ölür. Bu savaşta Battal Gazi şehit olur ve İslâm ordusu Şuhut’a çekilir. Battal Gazi, Akrenion’a ortalama 100 km. uzaklıktaki Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine defnedilir.

Eşi ve iki çocuğunun kabirleri Malatya’nın Battalgazi beldesinde bulunmaktadır. Babası Hüseyin Gazi ise Ankara’da Hüseyin Gazi Tepesi’ndeki türbede yatmaktadır.

Görkemli atı Aşkar Devzade’ye atlayıp, eline de dövme çelik kılıcını aldı mı; Anadolu’yu baştan başa geçen Battal Gazi, ünü Orta Asya’dan Endülüs’e kadar yayılmış, tarihi kimliği, tanınmış kişiliği tarafından yutulmuş bir İslam mücahididir.
Kaynak:Bilgisayfam.net

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu