Bereket Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Karınca Duası Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefeştatayyuş, Kıtmîr.

Karınca Duası Türkçe Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Karınca Duası Tefsiri

Dua okurken o duada söylenen Arapça kelimelerin ne anlatmak istediğini bildiğinizde duayı daha içten bir şekilde edebilirsiniz. Bu bakımdan dua okurken Türkçe anlamlarına da bakmak son derece önem taşımaktadır. Duaların Türkçe anlamları konusunda da kişilerin detaylı olarak araştırma yapması önem taşımaktadır.

Karınca Duası Meali

Karınca Duası bereketli bir iş yeri ve ev için okunur. Kişiler yaptıkları işten kazanç elde etmek, helal lokma yiyebilmek için Karınca Duasının Arapça yazılışı şeklini evinin ya da iş yerinin duvarına asmaktadır. Bu bakımdan Karınca Duasını ezberlemek ve günün belli zamanlarında okumak da son derece tesirlidir. Namazlardan sonra okumak da bu konuda oldukça önemli bir detaydır.

Karınca Duası Faziletleri

Karınca duası en faziletli dualar arasında yer alır. Genel olarak bolluk, bereket ve helal kazanç için edinilen dualar arasında yer alır. Bunun yanında isteklerin yerine gelmesinde de bu duanın son derece etkili olduğunu söylemek mümkün olabilir. Duayı sıkça okumak eve ve iş yerine bereketi çekmek anlamına gelir. Duanın faziletleri hakkında şunları söylemek mümkün olabilir:

  • Duayı sıkça okumak bol rızık elde etmenizi sağlar. Evinize asmak özellikle helal kazanç elde etmek için önemlidir.
  • Her türlü belayı defeden dualar arasında yer alır.
  • Sürekli okunduğunda maneviyatı yükseltir ve imanınızı güçlendirir.
  • Dua içinde dört büyük meleğin adından bahsedilir. Melekler de duanızı duyduklarında sizin için dua ederler. Bu da meleklerin dualarını almanızı sağlar.
  • Duanın hızlı kabul olmasında Cuma günleri okunması tavsiye edilir. Cuma namazı sonrasında okunabilir.

Karınca Duası günümüzün en çok bilinen dualarındandır. Her gün okunmasa dahi evlere ve iş yerlerine asılması gerekir.

Karınca Bereket Duası Anlamı ve Meali

Karınca Duası maddi sıkıntılar, borç gibi durumlardan kurtulmak için okunan bir duadır. Bu dua aynı zamanda Allah’tan bolluk ve bereket istemek için de okunmaktadır. Karınca adının duaya verilmesi ise bir rivayete dayanır. Hz. Süleyman döneminde bir kuraklık yaşanır. Halkı ile birlikte Hz. Süleyman yağmur duasına gitmek için yola çıktıklarında bir karıncanın da Allah’a yakardığını duyar. Karıncanın duasının kabul olması üzerine yağmur da yağmaya başlar. Bu nedenle bu duaya verilen önem büyüktür.

porno izle cm to inches
bestnich altyazılı porno porno nulled script