Kamu ve Özel İş İlanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı yapacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş başvurusu yaparak sizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ın gücünden güç alabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı haberlerinin bunun yanında bazı ilan sitelerinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eleman alımı ilanlarını siz değerli okurlarımız için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu biçimde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda açık bulunan 15 (on beş) adet 7 ve 8. derece AB Uzman Yardımcısı kadrosuna (GİH) atanmak üzere aşağıda gösterilen öğrenim dallarında ve sayılarda sözlü sınav ile AB Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek miktarda olandan başlamak üzere, tespit edilen boş kadro rakamının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Alım yapılacak bölümlere ilişkin, yukarıdaki tabloda tespit edilen 5 başlık altındaki her grup kendi içinde sıralanacak ve değerlendirilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puan ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

1 – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak, Eğitim süresi en az dört yıl olan ve yukarıdaki tabloda gösterilen fakülte ve bölümler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

2. Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

3. ÖSYM aracılığıyla 2015 yahut 2016 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında yukarıdaki tabloda gösterilen fakülte yahut bölüm itibariyle alakalı puan türünden en az 80 puan almış olmak,

4. İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak;

Son başvuru tarihinden bu yana azami 2 yıl öncesinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)/ Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) İngilizce dilinden en az 80 puan almış yahut 1

Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, ÖSYM aracılığıyla buna denk kabul gören ülkeler arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 2

5. Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş yahut askerlik hizmetinden muaf olmak.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların Başkanlığımızın internet adresinde (www.ikg.gov.tr) bulunan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” çıktılarının ekinde aşağıdaki belgeleri iletmeleri istenir.

1) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

2) Son 6 ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

3) Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı, 3

4) Yukarıda gösterilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin aslı veya onaylı örneği yahut belgenin aslı ibraz edilmek suretiyle Başkanlığımızca onaylanan örneği,

5) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

1 Son başvuru tarihine yetişebilecek biçimde, sonuç belgesi alınabilecek güncel sınavlardan alınacak yabancı dil belgeleri de kabul edilecektir. (Örn. 2016 senesinde düzenlenecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavları gibi)

2 ÖSYM’nin 25.02.2016 tarihli yabancı dil sınavları eşkıymetliklerine ilişkin kararı dikkate alımı yapılacaktır.

Bkz.http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

3 ÖSYM’nin 25.02.2016 tarihli yabancı dil sınavları eşkıymetliklerine ilişkin kararı dikkate alımı yapılacaktır.

Bkz.http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

6) Yükseköğrenim diplomasının yahut çıkış belgesinin aslı veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı örneği yahut belgenin aslı ibraz edilmek suretiyle Başkanlığımızca onaylanan örneği,

7) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır yahut atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemeyecektir ve haklarında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

3 – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar, www.ikg.gov.tr adresinden indirerek dolduracakları iş talep formu ve diğer belgeler ile birlikte 14/12/2016-13/01/2017 tarihleri içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Yıldızevler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak, No: 4, 06450 Çankaya/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul masasına bizzat yahut posta yolu ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, gönderilen belgelerin Başkanlığa en geç 13/01/2017 mesai saati bitimine kadar (17:30) ulaşması zorunludur. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri dikkate alınmayacak, e-posta olarak gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

4 – SÖZLÜ SINAV:

Sözlü sınavı 13/02/2017-17/02/2017 tarihleri içinde yapılacak olup fakülte ve bölüm itibariyle sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yeri 10/02/2017 tarihine kadar Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir ve adaylara bunun bunun yanında bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları;

Adaylara mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi ve genel kültür sorularına ilaveten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev alanına giren konularda (çalışma yaşamı, sosyal politika ve istihdam vb.) ve Başkanlığımız görev alanlarına ilişkin konularda (Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları vb.) sorular yöneltilecektir.

5 – SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar, sözlü sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara bunun bunun yanında sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

6 – SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav aşağıdaki alanlarda yapılacaktır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve İngilizce düzeyi, (İngilizce dil bilgisi, adayın güncel herhangi bir konu ile ilgili yapacağı kısa konuşmalar şeklinde değerlendirilecektir.)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Sözlü sınavda adaylar (a) bendi için 50 puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme, yüz puan üzerinden yapılacak ve Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik hemen hemensı sözlü sınavın sonucunu gösterecektir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınavda fakülte ve bölüm itibariyle başarılı olan adayların sayısı fakülte yahut bölüm itibariyle ataması yapılacağı ilan edilen kadro sayısından yüksek ise fakülte ve bölüm itibariyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıralama yapılacak, asil ve yedek adaylar belirlenerek liste ilan edilecektir. Atamalar yalnızca sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır. Bazı başvuru gruplarından yeterli nitelikli başvuru olmaması halinde söz konusu kontenjanların diğer başvuru grupları için kullanılması hakkı saklıdır.

7 – SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA

Sözlü sınav sonucuna göre sınavı kazananlar, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmemektedir.

Sözlü sınav neticesinde fakülte yahut bölüm saygınlığıyla başarılı bulunan adaylardan asil kazananlar ve yedek adayların listesi oluşturulacaktır. Giriş sınavı açıklamasunda gösterilen uzman yardımcısı kadro rakamının yarısını geçmemek üzere değerlendirme komisyonu aracılığıyla tespit edilen sayıda yedek aday seçilecektir.

Yedek adayların hakları, ardındanki sınavlar için müktesep hak yahut herhangi bir öncelik teşkil etmemektedir. Sözlü sınavda başarılı olan adayların sayısı fakülte yahut bölüm itibariyle ilan edilen kadro sayısından daha az ise, yalnızca başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Lakin, yukarıdaki tabloda öğrenim dalı itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması sebebiyle boş kalan kadrolar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.

Bakanlığımız ve Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kapsamı içinde Avrupa Birliği Uzmanları ile Avrupa Birliği Uzman Yardımcılarının çalıştıkları alanlara ilişkin daha kapsamlı bir şekilde bilgiye www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün