Cemil Topuzlu Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Cemil Topuzlu kimdir?, Cemil Topuzlu kaç yaşında?, Cemil Topuzlu evi nerede?, Cemil Topuzlu nerelidir? Cemil Topuzlu ev adresi?, Cemil Topuzlu kaç yaşında?, Cemil Topuzlu nerede oturuyor?, Cemil Topuzlu nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Cemil Topuzlu hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 17.Mart.186625.Ocak.1958 senesinde doğan Cemil Topuzlu şu an için 92 yaşında ve Balık burcundandır. Cemil Topuzlu doğum yeri ise Salacak, Üsküdar, İstanbulİstanbul olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise DoktorSiyasetçi olarak devam ettirmektedir.

Cemil Topuzlu Kimdir? – Cemil Topuzlu Evi Nerede? – Cemil Topuzlu Nerede Oturuyor?

Cemil Topuzlu Kimdir?, evi nerede?

Türk cerrah ve eski İstanbul belediye başkanıdır.

Cemil Topuzlu, 18 Mart1866 tarihinde İstanbul’da Üsküdar’ın Salacak semtinde doğmuştur. İskeçeli Topuzoğlu Yusuf Ziya Paşa’nın oğludur. Annesi ise Kazasker Hacı Tahir Efendi’nin kızıdır. Cemil Topuzlu, bir süre Üsküdar’da Paşakapısı Askeri Rüştiyesi‘nde, bir süre Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) okuduktan sonra babasının Şam’daki görevi sebebiyle Şam Askeri Rüştiyesi’nde okumuştur ve 1880 senesinde mezun olmuş ve İstanbul’a dönmüştür.

1882 senesinde Kuleli’deki Askeri Tıbbiye’ye girdi. 1886 senesinde Gülhane’deki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den doktor yüzbaşı olarak mezun oldu. 1887- 1890 senelerı içerisinde 3 yıl Paris‘te St. Louis Hastanesi’nde asistan olarak cerrahi uzmanlığı için çalıştıktan sonra İstanbul’a geldi ve Haydarpaşa Askeri Hastenesi‘nin Hariciye bölümü şefliği görevi aldı. 1891senesinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane‘de hocalık yapmaya başladı. Bunun yanında da Zeynep Kamil Hastanesi‘ni düzenleyerek ilk özel hastane olarak açılışını yaptı.

Operatör doktor olarak ün kazandı. Profesörlüğe kadar yükseldi. Ameliyatlardaki yeni buluşlarıyla ünü yurt sınırlarını aşmıştı. Onun icadı olan birtakım cerrahlık aletleri, uzun süre, bir çok memlekette başarı ile kullanılmıştır.

Daha sonra Şişli Etfal Hastanesi’nde operatörlük yaparken bunun yanında Sultan Abdülhamit II’in saray cerrahlığını da yaptı. 1905 senesinde Abdülhamit II tarafından mareşalliğe yükseltildi.

2. Meşrutiyetin ilanından sonra askerlikten ayrıldı.

Cemil Topuzlu, 1908 senesindeki İkinci Meşrutiyet’ten sonra 1909 senesinde Tıp Fakültesi’nin yeni baştan düzenlenmesinde vazifelendirildi. Tıbbiye-i Mülkiye ile Askeri Tıbbiye’nin birleşmesini ve Tıp Fakültesi adı ile hizmet vermesini sağlamıştır. Haydarpaşa’da kurulan bu fakültenin dekanlık görevini yaptı. Fakültenin Rumeli’ye taşınmasından sonra ve rütbesi 1909’da çıkarılan Tasfiye-i Rüteb kanunuyla rütbesi miralaylığa indirilmesi üzerine görevinden ayrıldı.

Cemil Topuzlu, Daha sonra 1912 senesinde İstanbul Şehreminliği’ne (Belediye Başkanlığı) getirildi. 1914 senesinde çocuklarının yakayı ele verdiğı hastalık yüzünden İsviçre’ye gitti. 1. Dünya Savaşı senelerını Cenevre’de geçirdi savaş bittikten sonra İstanbul’a döndü. 1917 senesinde Fransız hükümetinin sulh teklifini Sadrazam Talat Paşa’ya iletmesi Enver Paşa’nın tepkisiyle karşılandı. Çiftehavuzlar’daki köşkü gözlem altına alınınca’da ailesiyle birlikte bir kez daha İsviçre’ye gitti. 1919 senesinde döndü.

1919 senesinde ikinci defa İstanbul Şehremini oldu. Gülhane Parkı, Kabataş’la Ortaköy içindeki caddeyi süsleyen çınar ağaçları onun şehreminliğinden kalmıştır. 1920 senesinde görevinden ayrıldı.

İstanbul Şehremini görevinden ayrıldıktan sonra 1920 senesinde Nisan – Temmuz ayları içerisinde Damat Ferid Paşa hükümetinde Nafia Nazırı ( Osmanlı Devleti’nde Bayındırlık Bakanı) oldu. Ancak Sadrazam Damat Ferid Paşa’yla geçinemedi.

Cemil Topuzlu, daha sonra hakkında kovuşturma açılacağını öğrenince Fransa’ya gitmiş ve idarecilik görevini bırakıp kendini tıp bölgesindeki çalışmalarına vermiştir.

Bunun yanında Ankara Hükümeti de “İngiliz Muhipler Cemiyeti” kurucusu olduğu için CemilTopuzlu’yu kara listeye aldı.

1924 senesinde Türkiye’ye döndükten sonra resmi görev almadı ve yalnız mesleğiyle alakalı çalışmalar yaptı. 1925 senesinde oğlu Mehmet Ziya Galatasaray’dan mezun olduktan sonra yine ama bu sefer oğlunu Belçika Leuven Üniversitesi’nde okutmak için yurtdışına gittiler. 1929 senesinde döndüler.

Cemil Topuzlu, 1891 senesinde Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin kızı Ayşe Aliye ile evlendi. Muhiddin, Mehmet Ziya ve Selma adlarında 3 çocuğu oldu.

Cemil Topuzlu, 25 Ocak 1958 tarihinde İstanbul’da 92 yaşında ölmüştür. Vefat ettiği sene, Cemil Topuzlu’nun ismi Harbiye Açıkhava Tiyatrosu‘na verildi.

Kitapları :
1895 – Seririyat-ı Cerrahiye (Cerrahî Poliklinik)
1897 – Sutures de plaies arterielles (Atardamar Yaralarında Dikiş)
1905 – Memoires et observations medicales (Anılar ve Tıbbî Gözlemler)
1944 – 32 Sene Evvelki, Bugünkü, Yarınki İstanbul
1951 – 80 Yıllık Hatıralarım

Cemil Topuzlu, 1901 senesinde Kadıköy, Çiftehavuzlar’da kendi kullanımı için bir köşk yaptırdı. Yalıyı ünlü binaların mimarı Aleksandr Vallaury‘ye inşa ettirdi. Köşk çok güzel oldu. Bunun bunun yanında, 1912’de devrin sadrazamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, köşkü ve bahçeyi görünce güzelliği karşısında etkilendi ve Cemil Topuzlu Paşa’ya İstanbul Şehreminliği (belediye başkanı) görevi verildi.

Görevinde fazla kalmayan Cemil Topuzlu Paşa, 1. Dünya Savaşı senelerını İsviçre‘de geçirdi. Savaş sonrası İstanbul‘a döndükten sonra 1919‘da ikinci kez İstanbul Şehremini seçildi. 1920 senesinde görevinden ayrıldı. 1920 senesinde Nisan – Temmuz ayları içerisinde Damat Ferid Paşa hükümetinde Nafia Nazırı ( Osmanlı Devleti’nde Bayındırlık Bakanı) oldu. Milli Mücadele bittiğinde yargılanacağını öğrenince Fransa‘ya kaçtı. 1924 senesinde Türkiye’ye döndükten sonra aile içindeki huzursuzluklardan ve kızı Selma’nın eşi Albay Şahap Gürsel ile geçinemediğinden bıkıp köşkünü, iş adamı Ali İpar’ın babası ‘Şeker Kralı’ olarak anılan Hayri İpar’a 1931 senesinde sattı.

Daha sonra 1980 senesinde bu köşkü Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden satın aldı. Banker olarak üyelerine 1982 senesinde ödeme güçlüğü içine düştü ve yurtdışına kaçtı. 30 Eylül 1982’de Tunus’ta yakayı ele verdi. Türkiye’ye getirildi. Davası senelerca sürdü. 1997 senesinde bu köşk armatör Şadan Kalkavan’a ve Mehmet Nazif Günal’a satıldı. 2 Haziran 2008 tarihinde Cevher Özden işyerinde tabancası ile intihar etti.

Cemil Topuzlu’nun oğlu Mehmet Ziya üniversite öğrenciliği esnasında tanıştığı İsviçre kökenli Lilimina Reimann ile 1929 senesinde İngiltere’de evlendi. İstanbul’a yerleştikten sonra çocukları olmadığı için boşandılar. Lilimina Reimann daha sonra 1934 senesinde Fasih Galip ile evlendi bu evlilikten de 13 Aralık 1935 tarihinde Türkan Saylan doğmuştur.
Kaynak:Bilgisayfam.net

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker