Kamu ve Özel İş İlanları

Diyanet İşleri Kurum İçi Naklen Eğitim Görevlisi Alım Sınav İlanı

Diyanet İşleri Kurum İçi Naklen Eğitim Görevlisi Alım Sınav İlanı, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Diyanet İşleri Kurum İçi Naklen Eğitim Görevlisi Alım Sınav İlanı başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Diyanet İşleri Kurum İçi Naklen Eğitim Görevlisi Alım Sınav İlanı ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Diyanet İşleri Kurum İçi Naklen Eğitim Görevlisi Alım Sınav İlanı

diyanet-isleri

diyanet-isleri

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatı eğitim merkezlerinde münhal bulunan ve aşağıda yeri, unvanı, sınıfı, derecesi, birimi, adedi gösterilen kadrolara, sözlü sınav sonucuna göre naklen (kurum içi) “Eğitim Görevlisi” alımı yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT B [LGİLER
BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE BİRİM ADET
Taşra Teşkilatı Eğitim Görevlisi D.H.S 1-9 Eğitim Merkezleri 24
Dini Yüksek İhtisas Merkezleri 17
TOPLAM 41

I. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde gösterilen şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A Maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde gösterilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

5. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

6. Başkanlıkça açılan İhtisas kursu belgesine sahip olmak yahut ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

II. BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

A. Başvuru İşlemleri

1. Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri yahut Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 04/08/2014 (saat 08:00)-18/08/2014 (saat 16:30) tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

S Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Eğitim

Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir. S Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir

2. Başvuru işlemleri görevli personel aracılığıyla Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3. Adaylar atanmalarına esas olmak üzere Eğitim Merkezi yahut Dini Yüksek İhtisas Merkezi tercihini başvuru esnasında belirtecektir.

4. Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel aracılığıyla onaylanarak adaya verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

5. Bu açıklamada tespit edilen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 18/08/2014 (saat: 16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvuru istekleri kabul edilmeyecektir.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve açıklamada gösterilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

B. Sınav İşlemleri

1. Eğitim görevlisi sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınavda başarılı olabilmek için sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli çalışmaların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

4. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport yahut ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne nedenle olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

7. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında açıklamalacaktır.

C. Atama İşlemleri

1. Atamalar, sınavda başarılı olan adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak tespit edilen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

2. Sınavda puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, bu süreninde aynı olması halinde doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

3. Atama ile alakalı diğer hususlar atama sürecinde açıklamalacaktır.

4. Atamaya hak kazanan adayların başvuru esnasındaki tercihleri ışığında Eğitim Merkezine yahut Dini Yüksek İhtisas Merkezine ataması yapılacaktır.

Ç. Diğer Hususlar

1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alımı yapılacaktır. Atama sürecinde ataması yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday aracılığıyla gösterilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda olduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

3. Bu açıklamadaki şartlar, yalnızca bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile alakalıdir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Atama sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında açıklamalacaktır.

5. Sınav ve atama sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm açıklamalar tebligat sayılacaktır. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

6. Sınavla alakalı iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

7. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8. Bu açıklamada yer almayan hususlarla alakalı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi.

3. Tasdikli diploma sureti yahut mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4. İlahiyat alanında doktora yapmış olanlar için, doktora mezuniyet belgesi

5. İhtisas kursunu bitirenler için, İhtisas kursunu bitirdiklerine dair belge,

6. Sağlıkla alakalı olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

NOT:

1- Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede bulunacaktır.

3- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar aracılığıyla atama sürecinde alakalı birime teslim edilecektir.

IV. SINAV KONULARI

1. Kur’an-ı Kerim, (25 Puan)

2. Arapça, (25 Puan)

3. Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (25 Puan)

4. Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 Puan)

V. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA e-mail : [email protected]

Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere açıklamalur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün