Fethullah Gülen Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Fethullah Gülen kimdir?, Fethullah Gülen kaç yaşında?, Fethullah Gülen evi nerede?, Fethullah Gülen nerelidir? Fethullah Gülen ev adresi?, Fethullah Gülen kaç yaşında?, Fethullah Gülen nerede oturuyor?, Fethullah Gülen nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Fethullah Gülen hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 27.Nisan.1941 senesinde doğan Fethullah Gülen şu an için 80 yaşında ve Boğa burcundandır. Fethullah Gülen doğum yeri ise Korucuk, Hasankale, Erzurum olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise olarak devam ettirmektedir.

Fethullah Gülen Kimdir? – Fethullah Gülen Evi Nerede? – Fethullah Gülen Nerede Oturuyor?

Fethullah Gülen Kimdir?, evi nerede?

Nüfus kayıtlarına göre, 27 Nisan1941 tarihinde, Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesi’nin Korucuk köyünde dünyaya geldi.

Annesinin adı Refia Gülen, babası Ramiz Gülen’dir. Fethullah Gülen’in esas doğum tarihi 27 Nisan 1938 dir. Fethullah Gülen üçü kız, sekizi erkek olmak üzere onbir kardeştir. Kardeşlerin isimleri; Nardane (vefat) Nurhayat, Fethullah, Seyfullah, Mesih, Nidai, Nizamettin (vefat), Salih, Fazilet, Muhammet Fakrullah (vefat) ve Kutbeddin’dir. Hayatta olanların en büyüğü kız olup sekiz kardeşten Fethullah Gülen erkek kardeşlerin en büyüğüdür.

Babası, Gülen’i dünyaya geldiğu yıl nüfusa kaydettirmek üzere Hasankale’ye gitmişti. Nüfus memuru, “Ben bu ismi kaydetmem” deyince babası kızarak nüfus kaydını yapmadan köye geri geldi. Bir süre sonra Ramiz Gülen köyde yaşlı heyetine seçildi. Köy muhtarı aşağı yukarı bütün işleri ona devretmişti. Ramiz Bey, köy karakolunun başçavuşuyla birlikte 1942’de yeniden Hasankale’ye nüfus idaresine gitti. Bu sefer iki oğlunu kaydedecekti. Diğeri, Fethullah Gülen’den 2,5 yıl sonra dünyaya gelmiş olan kardeşi Sıbgatullah’dır.

Nüfus memuru ikisini de kaydetti. Ancak her iki kayıtta da farkında olmadanr yaptı; Fethullah Gülen’in ismini “Muhammed” olmadan, doğum tarihini de 1938 yerine 1942 olarak yazdı. Kardeşi Sıbgatullah’ı ise 1942 doğumlu ve Seyfullah ismiyle kaydetti. Böylelikle Fethullah Gülen, 1938 doğumlu olmasına rağmen nüfus kaydında 1942 olarak yer aldı.

Edirne’de memuriyete girişi esnasında ise mahkeme kararıyla yaşı 1 yıl büyütülünce resmi olarak doğum yılı 1941 olarak kayda geçti.

4 yaşındayken Kur’an öğrenmeye başladı ve bir süre sonra hatmetti. 1946 senesinde ilkokul eğitim hayatına, okulu olmayan bu köyde, köyün camisinin bitişiğindeki, gündüzleri çocuklara, akşamları yaşlılara okuma yazma öğreten medresede başladı fakat, 1949 senesinde, imam olan babasının Alvar Köyü’ne tayininin çıkması üzerine eğitimini bırakmak zorunda kaldı. İlkokul eğitimini daha sonra Erzurum’da girdiği dışardan bitirme sınavları ile bitirdi.

1951 yılına gelindiğinde, babasından aldığı Arapça dersleri ile hafızlık çalışmalarını bitirdi. Dört yaşında başladığı Kur’an’ı 1951 senesinde 10 yaşındayken hıfzederek hafızlığını bitirdi. 14 yaşına geldiğinde ilk vaazını Alvar Köyü’nde verdi. Alvar’daki ilk vaazından sonra hayatı yeni bir yöne doğru gitmeye başladı. Ertesi sene Ramazan ayında babasının ısrarı ile Erzurum dışına çıkmaya karar verdi. Ramazan boyunca Amasya, Tokat ve Sivas taraflarını dolaştı. Vaazlar etti. Erzincan ve Erzurum’a da uğradı. Bazı müftüler Fethullah Gülen’e ilgi gösterip vaaz etmesine imkan tanırken bazıları da yaşının çok küçük olduğunu ileri sürerek bu sevdadan vazgeçmesini tavsiye etti. Fethullah kararlıydı. Bir sohbet esnasında sözü dinlenir birisi, Mehmet Akif Ersoy‘un Safahat‘ını okumasını tavsiye etti. Gülen, Erzurum’a dönüşte Safahat’ın yarısını ezberledi.

18 yaşına gelmeden Said Nursi Cemaati’nin üyesi oldu. 6 Ağustos 1959 tarihinde Edirne’de, Üçşerefeli Cami’nin ikinci imamı olarak vazifeye başladı.

10 Kasım 1961 tarihinde askere gitti. Ankara Mamak’ta askerlik görevine başladı. Acemilik dönemini burada bitirdiktan sonra sevkiyat yeri İskenderun‘a çıktı. Burada hastalandı ve hava değişimiyle, 4 yıl önce ayrıldığı Erzurum’a gitti. Hava değişimi esnasında Erzurum’daki camilerde vaaz verdi. Usta erlik dönemini İskenderun’da geçiren Fethullah Gülen burada vaazlar verdi. 1963 senesinin Mart ayında askerliğini bitirdi.

Askerlik sonrası Erzurum’a giderek bir süre burada ailesinin yanında kaldı ve Mevlana ile alakalı bir konferans verdi. Komünizmle Mücadele Derneği’nin kuruluşunda bulundu. Halk Evi’nin kadrosuna katıldı.

Askerden sonra ortalama 1 sene Erzurum’da kaldı. Daha sonra yeniden Edirne’ye döndü ve 4 Temmuz 1964 günü Dar’ül Hadis camiinde Kur’an Kursu öğretmeni ve fahri imam olarak vazifeye başladı.

31 Temmuz 1965’te Kırklareli’ne, 11 Mart 1966’da İzmir’e atandı. Bundan ayrı olarak, Kestanepazarı Derneği Kur’an kursunda gönüllü öğreticilik ve belletmenlik yapmaya da başladı. İzmir şehri, Gülen’in fikirlerinin netleşmeye başladığı ilk yer oldu. Zamanla etrafında dinleyicileri oluşmaya başladı. Eğitim, bilim, Darwinizm, ekonomi ve sosyal adalet gibi konularda, Anadolu’nun birden fazla bölgesindeki camilerde, kasaba toplantılarında ve kahvehanelerde konuşmalar yaparak oluşturmaya başladığı fikirleri için taraftar topladı. İzmir’de yaptığı çalışmalarla lise ve üniversite gençliğine düşüncelerini aktarmaya çalıştı. Bu zamanda Gülen hareketinin finansal olanakları ile alakalı açılan fazlasıyla soruşturma, ispat bulunamadığı için rafa kaldırıldı.

18 Şubat 1968 tarihinde Diyanet Görevlisi olarak İlk Kez Hacca Gitti. 1969 senesinde kahve sohbetlerine başladı ve Ege Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerinde vaazlar verdi.

Fethullah Gülen 1970’li senelerın başlarında İzmir’de Nurculuktan ayrılıp kendi cemaatini kurmaya başladı.

1971 senesinde 12 Mart Muhtırası‘ndan önce Kestanepazarı Kur’an Kursu’ndaki görevinden ayrıldı.

12 Mart1971 muhtırası ile 3 Mayıs 1971 tarihinde tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Yedi ay süren dava sürecinin sonunda 9 Kasım 1971 tarihinde tahliye edildi.

Tahliye olduktan sonra vazifeye başlamak için Diyanet‘e başvurdu. Cevap gelene kadar kısa bir süre Erzurum’a gitti. Döndüğünde Salepçioğlu ve Alsfakat Camilerinde vaaz vermeye başladı. Ve 23 Şubat 1972’de Edremit merkez vaizliğine tayin edildi. Burada 2 yıl görev yaptı. 29 Haziran 1974 tarihinde Manisa merkez vaizliğine tayin edildi.

1975 senesinde Kur’an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar serisine başladı ve 1976 senesinde da devam eden bu konferanslar münasebetiyle İzmir dışında Ankara, Çorum, Malatya, Diyarbakır, Konya, Antalya, Aydın gibi illeri ziyaret etti.

28 Eylül 1976 tarihinde Manisa‘dan İzmir Bornova’ya Tayin Oldu. Dizi halinde bazı konuları kürsüye getirme burada da devam etti. Ayrıca haftada bir gece, soru-cevap sohbetleri yapmaya başladı.

26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da Eminönü’nde bulunan Yeni Cami’de “Müslüman’ın ilk olarak kendine ve benliğine çeki düzen vermesi” hususunda ilk vaazını verdi.

9 Eylül 1977 tarihinde İstanbul‘da ikinci vaazını Sultanahmet Camii‘nde verdi. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de dinleyiciler içerisindeydı.

1977 Aralık ayında görevli olarak Almanya‘ya gitti ve burada; Berlin, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih gibi çeşitli yerlerde konuşmalar yaptı, konferanslar verdi.

1979 senesinde Sızıntı Dergisi‘nde yazılar yazmaya Başladı. İlk sayısı Şubat 1979’da çıkan Sızıntı Dergisi’nde başyazıları ve daha sonra orta sayfa yazılarını yazmaya başladı. İnsana ve yeni nesle verdiği önemden ötürü ilk başyazı ‘Bu Ağlamayı Dindirmek İçin Yavru’ adını taşıyordu.

12 Eylül1980 askeri darbesinden sonra görevine devam edemedi ve 25 Kasım 1980 Çanakkale merkez vaizliğine tayin edildi ise de, rahatsızlığı yüzünden görevine başlayamadı. 20 Mart 1981 tarihinde din adamlığı görevinden emekli oldu. Anadolu’nun bir çok şehrini dolaştı.

12 Ocak1986 tarihinde Burdur‘da tevkif edildi. Uzun bir sorgulamadan sonra İzmir‘e getirildi. Arama emrinin İzmir’le de bir alâkası olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

6 Haziran1986 tarihinde Hacc’a gitti. 1 Temmuz 1988 tarihinde Yeni Ümit Dergisi’nde Başyazılara Başladı.

19881991 senelerı içerisinde büyük şehirlerdeki camilerde konuşmalar yapmaya başladı. Bu çalışmaları ile Türkiye’deki İslam çevrelerinde adından sözettirmeye başladı. Bu zamanda dahil olduğu “Nur” hareketi, 1990’lı senelerda merkez sağda bulunan siyasi partiler için oldukça önemli oy potansiyeli halini aldı. Buna bağlı olarak Fethullah Gülen’in siyasi platformdaki önemi arttı.

5 Mayıs1992’de, ABD’de prostat nasıl tedavi edileceği gören dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ziyaret etti.

Dinler ve azınlıklar içindeki iletişimi arttırmak için çalışmalar yapan Gülen, 4 Nisan1996 tarihinde Fener Rum PatriğiBartholomeos ile bir görüşme yaptı.

1997 senesinde kalp rahatsızlığından dolayı ABD’ye gitti, Ohio eyaletinde başarılı bir anjiyo geçirdi.

Dinler arası diyalog çalışmalarına, 23 Ocak1998’de, Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan’da, Papa II. Jean Paul ile yaptığı ortalama otuz dakikalık bir görüşme ile devam etti.

Fethullah Gülen, 21 Mart 1999 tarihinde ABD’ye gitti.

3 Ağustos2000 tarihinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, Gülen hakkında ortalama bir senedir sürdürülen soruşturmayı bitirdi ve tutuklanmasını talep etti. Bu talep, 2 No’lu DGM yedek hakimliğince, suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle geri çevirildi fakat, 11 Ağustos’ta Hakim Hüseyin Eken başkanlığındaki mahkeme, Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. 28 Ağustos’ta, Gülen’in avukatlarının itirazı üzerine tutuklama kararı İstanbul 2 No’lu DGM tarafından kaldırıldı. Daha sonra Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı Gülen için, “Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak maksadıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç ışığında faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesine göre, 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açtı.

10 Mart2003 tarihinde davanın son duruşması yapıldı ve hakkındaki suçlama kesin hükme bağlanarak, 4616 sayılı şartlı salıvermeyle, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun uyarınca ertelendi.

Fethullah Gülen, hakkında verilen beraat kararındaki hukuki süreç tamamlanmadığı için halen ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşamını sürdürmektedir. Yazdığı fazlasıyla kitap, İngilizce, Almanca, Rusça, Arnavutça, Japonca, Korece ve İspanyolca gibi dillere çevirilip yayınlanmıştır. Ayrıca fazlasıyla İslam içerikli yayında da, politika, spor ,sanat, bilim gibi konularda makaleleri yayınlanmıştır.

21 Ocak 2004 tarihinde ABD’de bulunan Fethullah Gülen’in kalp damarına operasyon yapılarak sol koroner arter damarına stent takıldı.

2013 senesinde Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.

30 Ekim 2014 tarihinde yapılan MGK neticesinde Fethullah Gülen‘e bağlı kurumlar ifade edilerek legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar olarak kaydedilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınacak bu karar için öncesinde “Onlarla alakalı çok daha değişik bir adımı atacağız. Çünkü bu operasyon öyle bölgesel değildir. Geneldir ve bunun adımını atacağız. Bu ay yapacağımız Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benim de mühim bir gündemim olacak, o da bunların yanında ülkemizi tehdit eden hangi unsurlar varsa, bunlara yönelik Milli Güvenlik Belgesi’nin kontrol edilmesidir” demiştir. Bu karar sonrasında MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu tarafından Kırmızı Kitap ya da Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) olarak adlandırılan resmi kitaba Fethullah Gülen ile ilişkili kurumlar PDY/PÖ (Paralel Devlet Yapılanması/Pensilvanya Örgütü) adı altında eklenmiş ve Fethullah Gülen devlet düşmanı olarak kabul edilmiştir. MGK’da alınan bu kararlar 24 Kasım 2014 senesinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda onaylanmış ve böylece resmiyet kazanarak MGK Genel Sekreterliği’ne gönderilmiştir.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebini şu gerekçe ile uygun görüp, Fethullah Gülen hakkında tutuklama kararı çıkardı. İstanbul merkezli paralel yapı soruşturması kapsamı içinde Fethullah Gülen hakkında verdiği kararda, “Şüphelinin soruşturma kapsamı içinde, örgüt kurarak yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, 10 yılı aşkın süredir yurt dışında olduğu ve dönmediği, şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının tespitinin olabilecek olmaması sebebiyle terör örgütü kurma ve yönetme suçundan hakkında tutuklama kararı çıkarılması şeklinde hüküm kurulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Fethullah Gülen Cemaatinin, “Molla Muhammed” olarak anılan Mehmet Doğan ve grubuna yönelik soruşturmada kumpas kurduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamı içinde hazırlanan iddianamede, Gülen’in “silahlı örgüt kurmak ya da yönetmek” suçundan 15 ile 22,5 yıl, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 3 ile 7,5 yıl ve “iftira” suçundan da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplamda 19 ila 34 yıla kadar hapsi istenmektedir. İddianamede Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ve Mutlu Ekizoğlu‘nun aralarında bulunduğu 15’i tutuklu 32 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da şüpheliler içerisinde bulunduğu kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı ve şüphelilere kumpas kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamı içinde Gülen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gülen, ‘Cebir ve şiddet tercih ederek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamiyle engellemeye teşebbüs etmek’, ‘silahlı örgüt kurmak ya da yönetmek’ ve ‘devletin güvenliği ya da iç ya da dış siyasal yararları yönünden, niteliği saygınlığıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal ya da askeri casusluk maksadıyla elde etmek’le suçlanıyor.

Gülen Hareketi destekli olduğu öne sürülen 15 temmuz 2016 darbe girişiminin sonrasında İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun anayasal düzene karşı suçlar kapsamı içinde bulunan ‘cebir ve şiddet tercih ederek Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya ya da görevlerini kısmen ya da tamamiyle yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ya da bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs’, ‘halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine karşı silahlı isyana tahrik’ ve ‘cumhurbaşkanına suikast’ suçlarından soruşturma başlatıldı. 21 Temmuz’da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi.

Gülen, 1999 senesinden beri ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ‘Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) önderi Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye yoğun baskı yapıyor.
Kaynak:Bilgisayfam.net

bestnich altyazılı porno porno nulled script