Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı 58 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda gösterilen pozisyonlarda toplam 58 (elli sekiz) anlaşmali personel alımı yapılacaktır.

Genel şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde bulunan genel şartları taşımak,
  • Yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte yahut bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Süresi içinde başvuru yapmış olmak

Detaylı bilgi için Tıklayın!!.

Gelir İdaresi Başkanlığı 87 Sözleşmeli Tekniker Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda gösterilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) anlaşmali personel alımı yapılacaktır.

Açıklamalar için Tıklayın!!.

Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla 280 adet Sözleşmeli Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Farklı illerde farklı kontenjanlarla yapılacak alımlara ilişkin geniş bir şekilde bilgi söz konusu başkanlık aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

657. Sayılı Devlet Memuru Kanunu kapsamı içinde yapılacak olan alımlara bütün illerden başvuru yapılması olabilecekdür.

Söz konusu yasa kapsamı içinde alımlarda başvurulması zorunlu tutulan sözlü mülakat yöntemine göre yapılacak olan alımların başvuru ve değerlendirme süreci ile ilgili geniş bir şekilde açıklama da söz konusu başkanlık aracılığıyla yapıldı.

Sınav Başvuru Süreci

Başkanlık aracılığıyla gerçekleştirilecek Sözleşmeli Destek Personeli alımları için sınavlar Ankara’da yapılacak.

Belirtilen kontenjanlar içerisinde adayların başvurması halinde 16 ile 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan sözlü sınavlar ile değerlendirme sürecine başlanacaktır. 

Sınav başvuru sürecinin başlayabilmesi adına yapılan ön başvuru işlemleri ise başkanlık aracılığıyla belirtilmiş olduğu üzere 15 Şubat 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek olup, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü sonlanacaktır.

Adayların bu tarihler içinde elektronik ortam üzerinden ön başvuruları yapması gerekmektedir.  

Sınav başvuru sürecine giriş yapabilecek olan adayların sözlü sınava katılım gösterip gösteremediklerini www.gib.gov.tr adresi üzerinden sorgulaması olabilecekdür.

Yapılan ön başvuruların değerlendirilmesi ile bu web adresi üzerinden adayların sözlü mülakata katılma hakkı elde edip etmedikleri teyit edilebilmektedir. 

Yapılacak alımlar kapsamı içinde sözlü olarak gerçekleştirilecek sınav tek etaptan buluşmaktedir ve adaylara genel kültür, genel beceri ve istihdam edilecek olan alanlarla alakalı bilgiler sorulacaktır. Bu bağlamda mesleki soruların ağırlıkta bulunacağı belirtilmelidir. 

Sınav Başvuru Şartları

Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılacak Şoför alımları için başvuru şartları şu biçimdedir:

  • Belirtilen tarihlerde başvuruların yapılmış olması 
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi A bendinde bulunan şartların taşınıyor olması 
  • 35 yaşını doldurmamış olmak 
  • Herhangi bir üniversitenin herhangi bir ön lisans programından mezun olunması 
  • DI ve D tipi sürücü belgesi sahibi olunması 
  • 2020 senesinde yapılan KPSS sınavına katılmış olmak ve KPSS P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak 

Gibi şartların yerine getirilmesi durumunda başvuru yapılabilmesi olabilecekdür. 

porno izle cm to inches
altyazili porno bestnich