Kamu ve Özel İş İlanları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yaparak sizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gücünden güç alabilirsiniz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı haberlerinin bunun yanında bazı ilan sitelerinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eleman alımı ilanlarını siz değerli okurlarımız için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu biçimde:

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANIgumruk-ve-ticaret-bakanligi-personel-alimigumruk-ve-ticaret-bakanligi-personel-alimi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri ikaznca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları gösterilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi :01.02.2017-10.02.2017

Sözlü Sınav Tarihleri : 24.04.2017-28.04.2017

Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) bulunan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların detaylarını eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday aracılığıyla gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması olabilecek değildir. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro yahut pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar yahut yerleştirildiği halde alakalı kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

– Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro rakamının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklamalacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

– Sözlü Sınavda başarılı olan adayların adı, soyadı, atanacağı unvan ve aday numaralarının olduğu listeler, Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

– Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu bireyler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır. Böylelikle Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, bunun bunun yanında durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

– Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” girebileceklerdir.

– Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade kabiliyeti; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel kabiliyeti ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

– Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik hemen hemensı alınarak hesaplanacaktır.

– Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.

– Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek miktarda olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar içinden diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

– Sınavı kazanan adayların atamaları, istediğimiz belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca alakalılere yazılı tebligat yapılacaktır.

– Başvuruda bulunacakların aşağıda gösterilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir:

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1- GeneI Şartlar:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartlara sahip olmak.

-Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSSP94 puan çeşitlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

2- Özel Şartlar:

SIRA

NO

UNVAN TEŞKİLAT ARANACAK ŞARTLAR PUAN

TÜRÜ

KADRO

ADEDİ

SINIF DERECE ATAMA YAPILACAK İLLER
1 Satış

Memuru

Döner

Sermaye

Pazarlama (Elektronik Ticaret, E-Ticaret, İnternet ile Pazarlama, Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Satış Yönetimi, Satış ve Reklam Yönetimi, Tarımsal Pazarlama, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi( Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi) ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir) KPSSP93 9 GİH 7,8 Ankara, Edirne, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı Malatya, Gaziantep, Hatay
2 Anbar

Memuru

Döner

Sermaye

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi), İşletme Yönetimi (Genel İşletme, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, Orta Kademe Yöneticilik/Yöneticiliği, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, İşletme Yönetimi), Dış Ticaret (Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Gümrük İşleri, Gümrük İşletme, İthalat-İhracat), Lojistik (Kargo, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Kargo Hizmetleri, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik) ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir)

“Anbar Memuru kadrosuna atanacakların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için anbarda uygulama yaptırılacaktır.”

KPSSP93 19 GİH 8,9 Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Mersin Malatya, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van, Zonguldak
3 Veznedar Döner

Sermaye

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Borsa ve Finans, Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları), Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim sürelerinin ilk dört yarıyılını tamamlayarak alınan ön lisans diplomaları meslek belirtmemekte olup meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan programlar ile denk sayılmadığından bu durumda olanların başvuruları kabul edilmeyecektir) KPSSP93 15 GİH 10 Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay,

İstanbul, İzmir, Mersin, Şırnak, Trabzon, Van, Zonguldak

4 Koruma ve Güvelik Görevlisi Döner

Sermaye

Meslek Yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak. Tam teşekküllü Devlet hastanesinden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 18. Maddesinde gösterilen:” Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık yahut kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

– Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

– Göz: Körlük yahut gece körlüğü olmamak.

– Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.” şartlarını taşıdığına dair sağlı kurulu raporu almak,

(Söz konusu rapor sözlü sınavda başarılı olanlardan atama öncesi istenecektir. Raporu ibraz edemeyenlerin kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)

KPSSP93 10 GİH 9 Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Van
5 Mühendis Merkez Fakültelerin “Makine Mühendisliği” bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 1 TH 5 Ankara
6 Mühendis Merkez Fakültelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 2 TH 5 Ankara
7 Mühendis Merkez Fakültelerin “Elektrik Mühendisliği” bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 1 TH 5 Ankara
8 Mühendis Merkez Fakültelerin “Harita Mühendisliği” bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 1 TH 5 Ankara
9 Tekniker Merkez Meslek Yüksek Okullarının İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak. KPSSP93 1 TH 7 Ankara
10 Kimyager Taşra 1-Fakültelerin ”Kimya” bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul yahut bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK aracılığıyla onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. 2-Sözlü Sınava son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içinde girmiş olduğu yabancı dil sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde yahut buna denk kabul gören ülkeler arası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil düzey belgesi ile belgelemek. Adayların, söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan ülkeler arası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir. KPSSP3 6 TH 5,6 İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin, İzmir
11 Şoför Döner

Sermaye

1- Lise mezunu olmak,

2- (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

“Şoför kadrosuna atanacaklar için bu kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.”

KPSS94 6 GİH 10 Gaziantep, Trabzon, Van Malatya, Diyarbakır, Edirne
12 Şoför Merkez 1- Lise mezunu olmak,

2- (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

“Şoför kadrosuna atanacaklar için bu kadronun gerektirdiği mesleki bilgi, araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.”

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün