Güzelce Kasım Paşa Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Güzelce Kasım Paşa kimdir?, Güzelce Kasım Paşa kaç yaşında?, Güzelce Kasım Paşa evi nerede?, Güzelce Kasım Paşa nerelidir? Güzelce Kasım Paşa ev adresi?, Güzelce Kasım Paşa kaç yaşında?, Güzelce Kasım Paşa nerede oturuyor?, Güzelce Kasım Paşa nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Güzelce Kasım Paşa hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. ??.??.1453 senesinde doğan Güzelce Kasım Paşa şu an için yaşında ve burcundandır. Güzelce Kasım Paşa doğum yeri ise Gelibolu olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Asker olarak devam ettirmektedir.

Güzelce Kasım Paşa Kimdir? – Güzelce Kasım Paşa Evi Nerede? – Güzelce Kasım Paşa Nerede Oturuyor?

Güzelce Kasım Paşa Kimdir?, evi nerede?

Osmanlı devlet adamıdır. Kasım paşa semtinin adını aldığı paşadır.

Güzelce Kasım Paşa, devşirme kökenli olup, II. Bayezid devrinde Enderun‘da yetişmiştir. Devşirme olduğundan doğum tarihi belli değildir. Yavuz Sultan Selim zamanında rikâb-ı hümâyun ağalığıyla dış hizmete çıktı. Bir rivayete göre Şehzade Süleyman ile (Kanuni Sultan Süleyman) birlikte büyüdü ve onun sütkardeşi oldu. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine katıldı. 24 Ağustos 1516 tarihindeki Mercidâbık zaferinden sonra Hama, sonrasında Trablusşam sfakat beyliğine tayin edildi. Bu sırada Sayda-Beyrut yöresinin hâkimi İbn Haneş ile (İbn Hafş) Şam Valisi Canbirdi Gazâlî’nin isyanlarının bastırılmasında mühim rol oynadı.

Güzelce Kasım Paşa, 1521 senesinde Halep sfakat beyliğine tayin edildi. Daha sonra Karaman, sonrasında Anadolu beylerbeyiliğine getirildi ve ertesi yıl 1522 senesinde yapılan Rodos Seferi’ne bu sıfatla katıldı. Rodos Kalesi’nin muhasarası esnasında güneydeki Provans burcunun zaptına memur edildiği gibi fetihten sonra da kalenin tamiri işiyle vazifelendirildi.

Rodos’dan hemen sonra Mısır beylerbeyiliğine getirildiyse de bu görevi bir ay kadar sürdü. 1524 senesinde ikinci defa Mısır valiliğine getirilen Kasım Paşa’nın Mısır defterdarı Mehmed Bey’le ihtilâfa düştüğü ve bu görevinde pek başarılı olamadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Mısır’da gerekli malî ıslahatı yapamaması, buna bağlı olarak düzeni sağlayamaması yüzünden aynı yılın sonlarında görevinden alındı.

Güzelce Kasım Paşa, İstanbul’a döndükten sonra kaptan-ı deryâ oldu. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1526 senesindeki Macaristan seferi esnasında İstanbul muhafızlığında bulundu.

1529 senesinde ise Rumeli Beylerbeyiliğine ve üçüncü vezirliğe getirildi, aynı yıl Avusturya seferine katıldı.

1535 senesinde Irakeyn Seferi’ne katıldı. Ayas Paşa’nın vezîriâzam olması üzerine ikinci vezirliğe yükseltilmiş fakat tama‘ ve irtikâbından dolayı vezirlikten azledilerek Mora sfakat beyliğine gönderilmiştir. 1537 senesinde ise Mora yarımadasının kuzeydoğusundaki Anabolu’nun fethine memur edildi. Denize doğru uzanmış bir dil üzerinde kurulan, bir tarafı yalçın kayalıklarla, diğer tarafı denizle çevrili olan Anabolu’yu kuşattıysa da büyük muhasara toplarının olmayışı yüzünden burayı alamadı, önce Argos’a, sonrasında İnebahtı’ya çekildi. Anabolu, Benefşe ile birlikte 1540 senesinde imzalanan Osmanlı-Venedik Antlaşması’ndan sonra teslim alınabilmiştir.

Bir süre daha Mora sfakat beyliğinde bulunan Kasım Paşa 1541 senesinde emekli oldu. Devlet görevlerinde pek başarılı olamayan Kasım Paşa’nın emekliliğinden sonra İstanbul’a dönmesine izin verilmedi.

Güzelce Kasım Paşa, 1543 senesinde Gelibolu’da ölmüştür.

Hayır sever bir kimse olduğu anlaşılan Güzelce Kasım Paşa, İstanbul’da Haliç’in sağ tarafını Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle dinî ve içtimaî tesislerle donatarak şenlendirmiştir. Bundan dolayı semt Kasımpaşa, Haliç Tersanesi de bir süre Kasımpaşa Tersanesi adıyla anılmıştır. Kasım Paşa, kaptan paşalığı zamanında buradaki Câmi-i Kebîr adıyla anılan mahallede Muvakkithâne sokağı ile Bahriye caddesi içindeki yerde bir cami ile medrese, imarethâne ve hamam yaptırmıştır. Tahta kubbeli, içinde direği olmayan, tahtanî ve tek minareli olan bu cami 1722 senesinde yanmışsa da mütevellisi olan Hekimoğlu Ali Paşa’nın kardeşi Feyzullah Efendi tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.

Kasım Paşa bunun bunun yanında Mora sfakat beyi iken Anabolu’da cami, medrese, tekke, sıbyan mektebiyle bir çok çeşme yaptırmış, bu çeşmelere su getirtmiştir.

Bilecik ilinin Bozüyük beldesinde de cami ve külliyesi olan Kasım Paşa bütün hayır kurumları için yüksek gelirli vakıflar bırakmıştır.

İstanbul’daki külliyesinin ve Havsa’daki hamamının mimarı Koca Mimar Sinan’dır.
Kaynak:Bilgisayfam.net

porno izle cm to inches
altyazili porno bestnich