Kamu ve Özel İş İlanları

Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı Yapacak

Adil yargıyı tesis etmek üzere, hâkimler ve savcılarla alakalı işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre yerine getirmek olan Hakimler ve Savcılar Kurulu şimdilerde personel alımı yapmaya sürdürmektedir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı içinde istihdam edilmek üzere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi olarak 3 (üç) engelli sürekli olarak işçi alımı yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli olarak işçi olarak istihdam edilecektir.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinde bulunan adayların son başvuru günü olan 16/04/2021 tarihi saygınlığıyla;
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 36 yaşından gün almamış olmaları,
 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle; – Askerlikle ilgisi olmamak, – Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, – Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi saygınlığıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

3. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi saygınlığıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

Atamaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler

 1. Öğrenim belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından yahut e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile alakalı mahkeme kararı istenecektir),
 4. Askerlik durum belgesi (terhis, tecil yahut muaf olduğunu belirtir)
 5. İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).
 7. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumunun olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.

Detaylı bilgi için Tıklayın!.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün