Hoca Dehhani Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Hoca Dehhani kimdir?, Hoca Dehhani kaç yaşında?, Hoca Dehhani evi nerede?, Hoca Dehhani nerelidir? Hoca Dehhani ev adresi?, Hoca Dehhani kaç yaşında?, Hoca Dehhani nerede oturuyor?, Hoca Dehhani nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Hoca Dehhani hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. senesinde doğan Hoca Dehhani şu an için yaşında ve burcundandır. Hoca Dehhani doğum yeri ise Horasan olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Şair olarak devam ettirmektedir.

Hoca Dehhani Kimdir? – Hoca Dehhani Evi Nerede? – Hoca Dehhani Nerede Oturuyor?

Hoca Dehhani Kimdir?, evi nerede?

Dehhani, Divan şiirinin Anadolu’daki kurucusu kabul edilir.

Hoca Dehhani’nin hayatı hakkında ayrıntılı ve kesin bir bilgi yoktur. Horasan Türkmenlerinden olduğu bilinmektedir. Moğol istilası esnasında Anadolu’ya gelip Konya’ya yerleşti. Dehhân nakkaş manasına geldiğine göre şairin nakışla alakalı bir meslek (tezhip, minyatür, mimarlık) icra ettiği tahmin edilebilmektedir.

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı III. Alaeddin Keykubad zamanında 1298-1301 senelerı içerisinde Konya’ya gelen Dehhani, Sultanının emri ile 20 bin beyitten oluşan Farsça bir Selçuklu Şehnamesi yazmıştır. Ancak eser bugün ortada yoktur.

Gazel ve kasidelerinde 4 farklı aruz kalıbı kullanması yönüyle başarılı görülse de bazı imgeleri çok sık tekrarlaması olumlu olmayan bir izlenim bırakmıştır. Divan edebiyatı şairleri içerisinde ilk din dışı konular işleyen kişidir. Oğuz Türkçesini en zarif ve en sade biçimde kullanmıştır. Şiirleri devrine göre, Türk Edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk emsallari olup, kolay anlaşılan benzetmelere yer vermiştir.

Hoca Dehhani”nin Türkçesi temiz güzel, üslubu sanatlıdır. Yaşadığı çevrede tasavvuf şiirinin sonsuz hakimiyetine rağmen Dehhânî”nin elde edilen on kadar şiirinde bir tasavvuf kültürü bulunmakla beraber, tasavvufî bir ideoloji bulunmayışı da bunun bunun yanında dikkate değer bir özelliktir.

Hoca Dehhani’den günümüze 6 gazeli ve 1 kasidesi ulaşmıştır.

Hoca Dehhani’den bir Gazel :
Gazel
Aceb bu derdümün dermânı yok mı
Ya bu sabr itmegün oranı yok mı
Yanaram mûmlayın başdan ayağa
Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı
Güler düşmen benüm ağladığıma
‘Aceb şol kâfirün îmânı yok mı
Delübdür ciğerümi gamzen okı
Ara yürekde gör peykânı yok mı
Gözi hançerlerin boynuma çaldı
‘Aceb ol zâlimün im’ânı yok mı
Su gibi kanumı toprağa kardun
Ne sanursın garîbün kanı yok mı
Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursın
Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mı
Begüm Dehhânî ye ölmezdin öndin
Tapuna irmeğe imkânı yok mı

Dehhani

Kaynak:Bilgisayfam.net

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker