Hüseyin Daniş Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Hüseyin Daniş kimdir?, Hüseyin Daniş kaç yaşında?, Hüseyin Daniş evi nerede?, Hüseyin Daniş nerelidir? Hüseyin Daniş ev adresi?, Hüseyin Daniş kaç yaşında?, Hüseyin Daniş nerede oturuyor?, Hüseyin Daniş nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Hüseyin Daniş hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. ??.??.187031.Mart.1943 senesinde doğan Hüseyin Daniş şu an için 73 yaşında ve burcundandır. Hüseyin Daniş doğum yeri ise İstanbulAnkara olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise GazeteciYazarŞair olarak devam ettirmektedir.

Hüseyin Daniş Kimdir? – Hüseyin Daniş Evi Nerede? – Hüseyin Daniş Nerede Oturuyor?

Hüseyin Daniş Kimdir?, evi nerede?

Hüseyin Daniş, 1870 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Hüseyin Daniş Pedram‘dır. Ailesi 1850 senesinde İran, İsfahan’dan ticaret maksadıyla gelerek İstanbul’a yerleşti. Rüştiye’yi bitirdikten sonra bir yıl Mülkiye Mektebi’nde, iki yıl da Beyoğlu’ndaki Institution Française’de okudu, ingilizce dersleri aldı. Arapça ve Farsçasını ilerletmek maksadıyla bir süre İran’da bulundu. İran’da Debistan-ı İraniyan adlı okulda Horasanlı Hacı Rıza Kuli ve Tebrizli Hacı Mirza Mehdi’den arapça ve farsça öğrendi.

Hüseyin Daniş, 1894 senesinde Türkiye‘ye dönüp ikdam gazetesinde yazmaya başladı. Hat dersleri aldı. Mahmut Celalettin Paşa‘nın çocukları Prens Sabahattin ve Lutfullah’a ders verdiği sırada onlarla birlikte 1899 senesinde Avrupa’ya gitti. On dört ay Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Mısır’da kaldı. Dönüşünde çevirmen olarak girdiği Düyûn-ı Umûmiye’de 23 yıl çalıştı. Tercüme Kalemi müdürlüğüne kadar yükseldi. Bunun yanında Galatasaray Lisesi ve Dârülfünun’da Farsça ve İran edebiyatı dersleri okuttu (1909-1923).

1910 senesinde Tebrizliler tarafından İran Millî Meclisi’ne Azerbaycan mebusu olarak seçildiyse de bu vazifeye gidemedi.

Aka Mirza Ali Ekber Han ile İstanbul’da Farsça Süruş gazetesini çıkarttı. Darülfünundan istifa ettikten ve Düyun-ı Umumiyenin 1923’te kapatılmasından sonra Osmanlı Bankası’nda İstanbul şubesinde çevirmenlik yaptı. Şiirlerinde Dâniş mahlâsını kullanan şair, Servet-i Fünuncular içerisinde yer almış, şiirleri başta Servet-i Fünun olmak üzere bir çok dergi ve gazetede yayımlanmıştır.

Şiirlerini 1925 senesinde Kervân-ı Ömr adlı eserinde toplayan Hüseyin Dâniş, daha çok İran edebiyatıyla alakalı çalışmalarıyla tanınır. Şiirlerinde Dâniş mahlasını kullanan Hüseyin Daniş, Soyadı Kanunundan sonra, Pedram soyadını aldı.

Hüseyin Daniş, 1934 senesinde Tahran Üniversitesinde İran ve Türk edebiyatı dersleri verdi. Aynı yıl Şah Rıza Pehlevi’nin Türkiye’yi ziyareti esnasında İran elçiliğinde vazifelendirildi. Daha sonra Ankara’da basın ataşesi olarak görev yaparken yaşamını kaybetti.

Hüseyin Daniş, 31 Mart 1943 tarihinde Ankara’da 70 yaşında ölmüştür. Mezarı İstanbul Üsküdardadır.

Başlıca yapıtları:
1899 – Neva-yı sarir (yazılar ve bazı çeviriler)
1912 – Serâmedan-ı Suhan (Farsça şiir antolojisi)
1915 – Talim-i lisan-ı farisi
1916 – Zerdüşt-name
1919 – Münazaratım (Mehmet Fuat Köprülü ile tartışma)
1919 – Hediye-isal
1926 – Kervan-ı ömr (şiir)
1934 – Fransızca-Türkçe hukuki ve medeni lügat

Çeviri :
1914 – Medayin Harabeleri (Hakani-i Şirvani)
1915 – Cengelistan (La Fontaine’den Farsçaya)
1922 – Rubaiyat-ı Ömer Hayyam, (Rıza Tevfik ile beraber)

Kaynak:Bilgisayfam.net

porno izle cm to inches
bestnich altyazılı porno porno nulled script