II. Alaaddin Keykubad Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

II. Alaaddin Keykubad kimdir?, II. Alaaddin Keykubad kaç yaşında?, II. Alaaddin Keykubad evi nerede?, II. Alaaddin Keykubad nerelidir? II. Alaaddin Keykubad ev adresi?, II. Alaaddin Keykubad kaç yaşında?, II. Alaaddin Keykubad nerede oturuyor?, II. Alaaddin Keykubad nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için II. Alaaddin Keykubad hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. ??.??.1239??.??.1257 senesinde doğan II. Alaaddin Keykubad şu an için 18 yaşında ve burcundandır. II. Alaaddin Keykubad doğum yeri ise Erzurum olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Devlet Başkanı olarak devam ettirmektedir.

II. Alaaddin Keykubad Kimdir? – II. Alaaddin Keykubad Evi Nerede? – II. Alaaddin Keykubad Nerede Oturuyor?

II. Alaaddin Keykubad Kimdir?, evi nerede?

16. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanıdır. 1249-1257 senelerı içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı olarak görev yapmıştır.

II. Alaaddin Keykubad, 1239 senesinde doğmuştur. Babası Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. Gıyaseddin Keyhusrev, annesi Gürcü kraliçesi Rusudan’ın kızı 2. Tamara, kısaca Gürcü Hatun diye bilinen Thamara’dır. Tam ismi Alaeddin Keykubad bin Keyhüsrev’dir. Babası II. Gıyaseddin Keyhusrev Thamara’yı çok sevdiği ve bu eşi bunun yanında soylu bir prenses olduğu için II. Alaaddin Keykubad’ı veliaht ilân etmiştir.

II. Gıyaseddin Keyhusrev 1243 senesinde Kösedağ Savaşı ‘nda Moğol komutanı Baycu Noyan’a yenilerek Antalya’ya kaçmış ve 1246 senesinde orada yaşamını kaybettiğünde; geride kalan oğullarından en büyüğü II. İzzeddin Keykavus onbir yaşındaydı. Ortanca oğlu IV. Kılıç Arslan 9 yaşında idi. Buna rağmen veliaht olarak en küçük oğlu 7 yaşındaki II. Alaaddin Keykubad’ı seçmişti. Ancak ileri gelen devlet adamlarından vezir Şemseddin Muhammed, Şemseddin Hasoğuz, Esededdin Ruzbe ve Celaleddin Karatay, büyük oğulun hükümdar olmasının daha yerinde yer alacağını düşünerek II. İzzeddin Keykavus’u tahta çıkardılar.

Celaleddin Karatay da II. İzzeddin Keykavus’un saltanat naibi oldu. Ancak vezir Şemseddin Muhammed devleti tek başına yönetmeye kalkınca Celaleddin Karatay onu yaşamını kaybettirtüp yönetimi eline aldı.

Tahta önce II. İzzeddin Keykavus geçti ve aynı yıl içinde kardeşi IV. Kılıç Arslan‘ı Moğol Hanı Güyük’ün tahta çıkma töreninde hazır bulunmak üzere Moğolistan’a elçi olarak gönderdi. Moğollar IV. Kılıç Arslan’dan hoşnut kalarak onu Anadolu Selçuklu Sultanı olarak tanıdılar. IV. Kılıç Arslan1248’de Sivas’ta tahta çıktı. Böylelikle II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan içerisinde taht kavgaları başladı. Üçüncü ve en küçük kardeş olan II. Alaaddin Keykubad da taht kavgalarına katıldı. Ancak Anadolu’nun ileri gelenlerinin araya girmesi ve vezir Celaleddin Karatay’ın gayretleri ile üç kardeş ortak olarak saltanat sürmeye ikna edildiler. Böylelikle 1249 senesinde Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde 8 yıl sürecek üçlü iktidar dönemi başlamış oldu.

Ortak süren bu saltanat zamanında yaş sırasıyla üç sultanın da adı hutbede okunuyor, sikke, kitâbe ve belgelere yazılıyordu; arada bir de büyük sultan sıfatıyla yalnızca II. İzzeddin Keykâvus zikrediliyordu.

II. İzzeddin Keykavus, Kızılırmak nehrinin batısında hüküm sürdü. IV. Kılıç Arslan ve II. Alaaddin Keykubad da Kızılırmak’ın doğusunda hüküm sürdüler. 1256 senesinde Moğol kumandanı Baycu Noyan tekrar Anadolu‘ya bir sefer yaptı. Aksaray yakınlarında II. İzzeddin Keykavus‘un ordusunu yenilgiye uğrattı ve böylece Anadolu tamamiyle Moğol egemenliğine girmiş oldu.

1254 senesinde Moğol hükümdarı Mengü Han’ın toplantıya çağırdığı kurultaya katılmak için yola çıkan II. İzzeddin Keykavus Sivas’a geldiğinde Celaleddin Karatay’ın ölüm haberini aldı ve kapıldığı büyük üzüntü sebebiyle Moğolistan’a gitmekten vazgeçip yerine küçük kardeşi II. Alâaddin Keykubad’ı yollamaya karar verdi, bu durumu bir mektupla Mengü Han’a açıkladı. II. Alâaddin Keykubad’ın maiyetinde Seyfeddin Torumtay, Şücâeddin Abdurrahman ve Lala Bedreddin Muslih gibi kumandan ve devlet adamları da vardı; bu bireyler, babası tarafından veliaht ilân edilmesinden dolayı sultanlığın yalnız Alâeddin Keykubad’ın hakkı olduğunu açıkça söylüyorlardı. Bunlar, Moğollar’ın para ve mala karşı duydukları zaafı çok iyi bildikleri için Selçuklu tahtının yalnızca II. Alâaddin Keykubad’a tevcih edileceğinden ve kendilerine de mühim mevkiler verileceğinden emindiler; çünkü yanlarında çok kıymetli armağanler götürüyorlar, bu sebeple de korkmadan konuşuyorlardı. Bu sözlerinden dolayı onlardan hiçbiri Keykubad’a refakat etmekten alıkonulmadı ve hepsi bu biçimde Erzurum’a vardı.

Erzurum’da bir gece kalarak yemek yiyip içki içtikten sonra uyumak için odalarına çekildiler, fakat sabahleyin II. Alaaddin Keykubad odasında ölü bulundu. Ölüm sebebi araştırıldı, fakat anlaşılmadı. II. Alaaddin Keykubad 1257’da bilinmeyen nedenlerle ölünce tahtta yalnızca iki kardeşe kalmış oldu. Yerine III. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktı.

II. Alaaddin Keykubad, 1257 senesinde Erzurum’da 18 yaşında ölmüştür.
Kaynak:Bilgisayfam.net

porno izle cm to inches
bestnich altyazılı porno porno nulled script