II. Selim Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

II. Selim kimdir?, II. Selim kaç yaşında?, II. Selim evi nerede?, II. Selim nerelidir? II. Selim ev adresi?, II. Selim kaç yaşında?, II. Selim nerede oturuyor?, II. Selim nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için II. Selim hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 28.Mayıs.152415.Aralık.1574 senesinde doğan II. Selim şu an için 50 yaşında ve İkizler burcundandır. II. Selim doğum yeri ise İstanbulİstanbul olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Padişah olarak devam ettirmektedir.

II. Selim Kimdir? – II. Selim Evi Nerede? – II. Selim Nerede Oturuyor?

II. Selim Kimdir?, evi nerede?

Osmanlı padişahlarının on birincisi, İslam halifelerinin yetmiş altıncısı olan II. Selim, Kanuni Sultan Süleyman‘dan sonra padişahlık yapmış ve deniz seferlerine önem vermiştir.

II. Selim, 28 Mayıs1524‘te İstanbul‘da dünyaya geldi. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi ise Hürrem Sultan‘dır. Şehzadeliğinde devrin âlimlerinden eğitim aldı. Deneyim kazanması ve devletin idaresi askerlik gibi konularda eğitim alması için Anadolu’da çeşitli eyaletlerde sfakat beyliği yaptı.

Kanuni Sultan Süleyman‘nın Veziriazamı olan Sokollu Mehmed Paşa, padişahın ölümünü gizleyerek II. Selim’in Kütahya Sfakatbeyliğinden bir an önce gelmesini sağladı. 30 Eylül1566‘da II. Selim Osmanlı tahtına geçti.

Zayıf bir padişah olan II. Selim, devrin işinde uzman devlet adamları aracılığıyla Osmanlı Devleti’nin ihtişamını sürdürmeyi başarmıştı. Tahta geçtiğin ilk faaliyeti Avusturya ve Macaristan elçilerini kabul ederek Zigetvar Savaşı‘nda Osmanlı topraklarına katılan yerlerin güvenliği için görüşmelere başladı. Avusturya ile imzalana sekiz yıllık antlaşmaya göre seferde fethedilen yerler Osmanlı’da kalacak, Avusturya senelik vergi verecekti.

Altın çağını yaşayan Osmanlı donanması; Cenevizler’in eline bulunan Sakız Adası‘nın alınmasıyla vazifelendirildi. Piyale Paşa komutasından gönderilen donanma ile 1568‘de Sakız Adası ele geçirildi ve korsanlık faaliyetlerine son verildi. Aynı dönem Endonezya‘daki Müslüman Açe Devleti‘ne yardım etmesi maksadıyla Hızır Hayrettin komutasında 15-20 parçalık donanma Endonezya’ya gönderildi.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yemen‘da etkili olan karışıklılar artarak devam ediyorydi. 1570 senesinde Zeydi İmamı Topal Mutahhar ayaklanması çıkması üzerine II. Selim, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Koca Sinan Paşa’yı serdar olarak görevlendirdi ve Yemen’nin tekrar Osmanlı topraklarına katılmasını sağladı.

Deniz seferlerine önem veren II. Selim, Kıbrıs Seferi’ne çıktı. Venedikliler’in elinde bulunan Kıbrıs, Mısır‘ın alınmasından sonra Osmanlılar’a vergi vermeye başlamıştı. 1569 senesinin Haziran ayında İskenderiye yakınlarındaki Nil teknelerinin önünü kesen korsanlar Kıbrıs’ı mesken tutmuşlardı. Stratejik bir öneme sahip Kıbrıs’ın alınması önemle gerekli kılınmıştı. II. Selim serdarlığa Lala Mustafa Paşa‘yı tayin ederek Kıbrıs’ın fethi ile görevlendirdi. 8 Eylül1570‘de Lefkoşe, 1 Ağustos1571‘de Magosa‘nın alınması ile ada fethedilmiş oldu. Osmanlı donanmasının Kıbrıs’da başarılı olması Avrupalı devletlerin telaşlanmalarına sebep oldu. İspanya Kralı II. Philip ve Malta Şövalyeleri’nin oluşturduğu kuvvetler Venedik ile ittifak kurdu. Kısa zamanda bu ittifaka Toskana, Ceneviz ve Savoia gibi devletler de katıldılar. Don Juan komutasındaki ittifak donanması 6 Ekim1571‘de İnebahtı bölgesine geldi. Kılıç Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanması mağlup edildi. Kılıç Ali Paşa’nın İstanbul’da kuvvetlenip geri dönmesi üzerine yeniden savaşa girmeye cesaret edemeyen Venedikliler, Fransa aracılıyla 7 Mart1573‘de barış antlaşması imzaladılar. Bu antlaşma ile Kıbrıs Osmanlı Devleti’ne ait kabul edildi. Bunların yanında Venedik savaş tazminatı ve haraç vermeyi kabul etti.

Osmanlı donanması Kıbrıs Seferi’ne çıktığı sırada, Cezayir Beylerbeyi olan Uluç Ali PaşaTunus üzerine sefere çıkmıştı. 1574 senesinde İspanyollardan Tunus’a ait kıyılar alındı. 13 Eylül1574 tarihinde Bastion Kalesi’nin fethedilmesiyle Tunus Osmanlı topraklarına katıldı. Bölgeye Beyberbeyi olarak Ramazan Paşa tayin edildi.

1569 senesinde Astrahan Seferi’nin hüsranla sonuca varılmasından sonra Ruslar’ın akınlarını engellemesi için Kırım Hanı’na maddi yardım ve ordu gönderildi. Moskova‘ya kadar ilerleyen Kırım kuvvetleri bölgeyi kontrol altına aldılar. Rus Çarı, Osmanlı Devleti’ne senede 60.000 altın vergi vermeyi kabul etti.

1571 senesinde son bulan Kırım Seferi’nden sonra 1574 senesinde Boğdan Voyvodası’nın isyanı bastırıldı. Tuna’nın batı kıyısına kadar ilerleyen Voyvoda Zitvatoruk Antlaşması’nın maddelerine karşı gelmiş oluyordu. Vezir Ahmet Paşa, Kırım Hanı’nın kuvvetleriyle birleşerek isyanın üzerine yürüdü. 9 Haziran1574‘te isyan bastırıldı ve Boğdan Voyvodası yakalanarak idam edildi.

Osmanlı Devleti ile Almanya içerisinde Zigetvar Savaşı’ndan sonra imzalanan sekiz yıllık antlaşma 4 Aralık1574 tarihinde yenilendi. Antlaşmanın yenilenmesini müteakip II. Selim rahatsızlandı ve 15 Aralık1574‘de İstanbul’da vefat etti.

Çok iyi tahsil görmüş ve okçulukta usta olan II. Selim, âlimleri koruyan bir padişah olmuştur. Döneminde Sokollu Mehmed Paşa gibi işinde uzman ve başarılı devlet adamlarından istifade etmiştir. İmar faaliyetlerine önem vermiş, su yollarının tamiri, Lefkoşe Selimiye Cami’nin yapımı ve Navarin Limanı’na yaptırdığı kule ile mühim mimari eserler verilmesini sağlamıştır. II. Selim’in bunun yanında “Selimî” mahlasıyla şiirleri de bulunmaktadır.
Kaynak:Bilgisayfam.net

porno izle cm to inches
bestnich altyazılı porno porno nulled script