İngilizce Güzel Sözler, İngilizce Güzel Sözler kısa

Sayfa İçeriği: İngilizce Güzel Sözler Kısa, İngilizce Güzel Sözler Tumblr, İngilizce Güzel Sözler Ve Anlamları, İngilizce Güzel Sözler 2020, İngilizce Güzel Ünlü Sözler, İngilizce Güzel Sözler Yeni

Bu güzel sayfada sizler için İngilizce en güzel sözleri bir araya getirdik. Sayfadaki İngilizce güzel anlamlı sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile ya da kısa mesaj ile ya da kısa mesaj ile paylaşın.

İNGİLİZCE EN GÜZEL SÖZLER


Love the life you live. Live the life you love. Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.


Time never comes again. Zaman asla geri gelmez.

Do it today, or regret it tomorrow. Bugün yap ya da yarın pişman ol.

Silence is the most powerful scream. Sessizlik en güçlü çığlıktır.

It’s always too early to quit. Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

I think; therefore I am. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Descartes

Everything you can imagine is real. Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

A heart that loves is always young. Seven bir kalp her zaman gençtir.

If you fell down yesterday, stand up today. Dün düştüysen bugün ayağa kalk.

No bees, no honey; no work, no money. Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.

A smooth sea never made a skilled sailor. Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

Life is the sum of all your choices. Hayat, tercihlerinizin toplamıdır. Albert Camus

Follow your heart and see where you land. Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.

Love the life you live. Live the life you love. Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

Men never remember, but women never forget. Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

It’s hard to beat a person who never gives up. Asla pes etmeyen bir insanı yenmek zordur.

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

One thing only I know, and that is that I know nothing. Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.

The two most powerful warriors are patience and time. En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır. Tolstoy

A friend walks in when everyone else walks out. Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

Being good is easy, what is difficult is being just. İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır. Victor Hugo

Every accomplishment starts with the decision to try. Her başarı denemeye karar vermekle başlar.

They can kill the dreamer, but they can never kill the dream. Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.

There is no friend as loyal as a book. Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur. Ernest Hemingway

A person starts dying when they stop dreaming. Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.

I have nothing to lose,but something to gain.Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.

He who opens a school door, closes a prison. Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.

To live without hope is to cease to live. Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır. Dostoevsky

If you want to shine like the sun, first burn like the sun. Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

Before you judge me, make sure that you’re perfect. Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

An intelligent hell would be better than a stupid paradise. Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir. Victor Hugo

Everything has beauty, but not everyone sees it. Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

Sometimes you have to travel a long way to find what is near. Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapman gerekir.

Wealth is the slave of wise man, the master of a fool. Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür. George Orwell

The best way to predict your future is to create it. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.

You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz. Pablo Neruda

He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home. İster kral ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır. Goethe

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin.

The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do. Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.

Life is like a coin: You can spend it any way you wish, but you only spend it once. Yaşam para gibidir: Dilediğin gibi harcayabilirsin, ama yalnızca bir kez. Lillian Dickson

A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you. İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendinin değiştirmeyi düşünmüyor. Tolstoy

If everything seems under control, you’re not going fast enough. Eğer her şey kontrol altında görünüyorsa, yeterince hızlı gitmiyorsun demektir.

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. Bir aptal kendisinin bilge olduğunu düşünür, ancak bir bilge kendisinin aptal olduğunu bilir. William Shakespeare

If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse. Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Büyük beyinler fikirleri, ortalama beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur. Eleanor Roosevelt

İlginizi Çekebilir!

  • Komik İngilizce SözlerKomik İngilizce Sözler
  • Komik İngilizce Sözlerİngilizce Havalı Sözler
  • Komik İngilizce Sözlerİngilizce Anlamlı Sözler
  • Komik İngilizce SözlerSevgiliye İngilizce Sözler
  • Komik İngilizce Sözlerİngilizce İnstagram Sözleri

porno izle cm to inches
bestnich altyazılı porno porno nulled script