Bilgi

İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu

İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu, Burs başvuruları sayfamızda İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu ile alakalı yapılan arama için siz değerli okurlarımıza bilgi vermeye çalıştık.. Yazımızın içinde sizlerin yaptığı İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu ile alakalı ayrıntı kısmı bulacaksınızdır.

İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu

İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu

Türkiye İş Kurumu İşkur Akademik Çalışma Programı Bursu Başvuruları Başladı. Akademik Çalışma Programı kapsamı içinde her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır.
Başarılı adaylara verilecek destekler karşılıksız olacak ve destek sahiplerine herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.

Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri aracılığıyla hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma yaşamı ve istihdam alanına katkı sağlamak maksadıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını yükseltmek ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Burs Başvuru Şartları

Lisans öğrencileri Başvuru Şartları
• Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

• 3,30 yahut 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not hemen hemensına sahip olmak

• Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması şartıyla YÖK aracılığıyla kabul gören merkezî yabancı dil sınavları ile eşkıymetliği kabul gören ülkeler arası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak

• Program başvuru zamanında, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak

• Başvuru sırasında, tespit edilen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

• Kamu kurum yahut kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.

• Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma yaşamı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, tespit edilen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

• Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören bireyler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki bireyler için lisansüstü eğitim için tespit edilen şartlar esas alınacaktır.

Yüksek lisans Başvuru Şartları
• Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak

• 3,50 yahut 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not hemen hemensına sahip olmak

• Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması şartıyla YÖK aracılığıyla kabul gören merkezî yabancı dil sınavları ile eşkıymetliği kabul gören ülkeler arası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

• Tez aşamasında olmak veya ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak

• Başvuru sırasında, tespit edilen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

• Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

• Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

• Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma yaşamı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, tespit edilen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

• Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören bireyler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki bireyler için lisansüstü eğitim için tespit edilen şartlar esas alınacaktır.

Doktora Öğrencileri Başvuru Şartları
• Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,

• 3,50 yahut 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not hemen hemensına sahip olmak

• Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olması şartıyla YÖK aracılığıyla kabul gören merkezî yabancı dil sınavları ile eşkıymetliği kabul gören ülkeler arası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

• Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak

• Başvuru sırasında, tespit edilen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

• Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

• Özel öğrenci statüsünde olmamak şartları aranmaktadır.

• Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma yaşamı ve istihdam alanında Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

• Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, tespit edilen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

• Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören bireyler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki bireyler için lisansüstü eğitim için tespit edilen şartlar esas alınacaktır.

Akademik Çalışma Alanları
• İşgücü arz ve talebi alanında; işgücü ve istihdamın yapısı, işgücü arzı, işgücü talebi, beşeri sermaye, işgücü verimliliği, emeklilik ve emeklilik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, sosyal politika

• Ücretler ve işgücü maliyetleri alanında; ücret düzeysi ve yapısı, ücret farklılaşması, ücret dışı işgücü maliyetleri

• İşgücü piyasası ile alakalı ekonometrik modeller, genel denge ve dengesizlik alanında; model oluşturma ve tahminleme, büyük veri seti ile modelleme ve tahminleme, girdi-çıktı tabloları ve analizi, hesaplanabilir ve diğer uygulamalı genel denge modelleri

• Belirli işgücü piyasaları alanında; monopson ve bölünmüş işgücü piyasaları, tarımsal işgücü piyasası, kamu sektörü işgücü piyasası, kayıt dışı işgücü piyasası

• Endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu anlaşma alanında; sendikaların yapısı ve etkisi, anlaşmazlık çözüm mekanizmaları, toplu anlaşma, endüstri ilişkileri

• İşgücü hareketliliği, işsizlik ve açık iş alanında; coğrafi işgücü hareketliliği, nesiller arası çalışma, işgücü devri, işsizlik modeli ve süresi, iş arama modeli, işsizlik sigortası

• Ulusal ve ülkeler arası işgücü standartları alanında; çalışma koşulları, işgücü kompozisyonu, çalışanların hakları

• Demografi alanında; demografik trend, aile yapısı, aile ve çalışma yaşamının uyumlaştırılması

• Mesleki klavuzluk, iş ve meslek danışmanlığı, kariyer danışmanlığı

• İstihdam politikalarının analizi ve değerlendirmesi

Değerlendirme
Akademik Çalışma Programına başvuran lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesinde; adayların genel akademik not hemen hemensı, hazırlanan akademik çalışma ve yabancı dil puanı dikkate alınacaktır. Yapılan başvuruların incelenmesi sonucu olumlu olarak değerlendirilen çalışmaların başarı puanı;

• Genel akademik not hemen hemensının %60’ı

• Akademik çalışma için verilecek puanın %30’u

• Yabancı dil sınav puanının %10’u esas alınarak hesaplanacaktır.
Akademik çalışma için verilecek puan, aday aracılığıyla yapılacak akademik çalışmanın ve çalışmaveyair sunumun değerlendirilmesi sonucu belirlenecektir. Hesaplanacak başarı puanı üzerinden yapılacak sıralamaya göre kazanan adaylar belirlenecektir. Aynı başarı puanına sahip adaylardan lisans/yüksek lisans/doktora öğrenimi sırasında program kapsamı içinde akademik çalışma alanlarında ders almış olanlara öncelik verilecektir. Bu bağlamda, daha fazla ders almış aday, daha başarılı kabul edilecektir. Eğer adaylar alakalı alanda ders almamışlarsa sırasıyla; genel akademik not hemen hemensına, başvuru sırasında hazırlanan akademik çalışma puanına ve yabancı dil bilgisine bakılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 14 Nisan 2021.

Başvuru İçin Tıklayın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün