IV. Kılıç Arslan Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

IV. Kılıç Arslan kimdir?, IV. Kılıç Arslan kaç yaşında?, IV. Kılıç Arslan evi nerede?, IV. Kılıç Arslan nerelidir? IV. Kılıç Arslan ev adresi?, IV. Kılıç Arslan kaç yaşında?, IV. Kılıç Arslan nerede oturuyor?, IV. Kılıç Arslan nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için IV. Kılıç Arslan hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. ??.??.1237??.??.1265 senesinde doğan IV. Kılıç Arslan şu an için 28 yaşında ve burcundandır. IV. Kılıç Arslan doğum yeri ise KonyaKonya olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Devlet Başkanı olarak devam ettirmektedir.

IV. Kılıç Arslan Kimdir? – IV. Kılıç Arslan Evi Nerede? – IV. Kılıç Arslan Nerede Oturuyor?

IV. Kılıç Arslan Kimdir?, evi nerede?

15. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanıdır.

IV. Kılıç Arslan, 1237 senesinde Konya‘da doğmuştur. 13. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı olan II. Gıyaseddin Keyhusrev‘in ortanca oğludur. Tam adı Rükneddin Kılıç Arslan’dır. Annesi babasının bir rum cariyesidir. II. İzzeddin Keykavus abisi ve II. Alaaddin Keykubad kardeşidir. IV. Kılıç Arslan, Moğol Hanı Göyük Han’ın tahta çıkış merasimine katılmış ve ondan aldığı sultanlık yarlığı ile dönüşte Sivas’da ağabeyi II. İzzeddin Keykavus’u azlederek yerine tahta çıkmıştır.

Babası II. Gıyaseddin Keyhusrev, 1246 senesinde Antalya, Alanya’da 25 yaşında yaşamını kaybettiğünde bir Bizans papazının kızından doğan büyük oğlu II. İzzeddin Keykavus 11 yaşındaydı. Rum cariyesinden doğan 2. oğlu IV. Kılıçarslan, 9 yaşında idi. Gürcü kraliçesi Rusudan’ın kızı 2. Tamara’dan doğan 3. oğlu II. Alaaddin Keykubad, 7 yaşında idi. II. Gıyaseddin Keyhusrev, ölmeden önce küçük oğlu II. Alaaddin Keykubad’i veliaht olarak vasiyet etmişti. Ancak güçlü vezir Celaleddin Karatay, üç şehzadeyi birlikte tahta oturtmuş, cuma hutbelerini üçü adına okutmuştur.

Celaleddin Karatay da II. İzzeddin Keykavus’un saltanat naibi oldu. Ancak vezir Şemseddin Muhammed devleti tek başına yönetmeye kalkınca Celaleddin Karatay onu 25 Mart 1249 tarihinde yaşamını kaybettirtüp yönetimi eline aldı.

Tahta önce II. İzzeddin Keykavus geçti ve aynı yıl içinde kardeşi IV. Kılıç Arslan’ı Moğol Hanı Güyük’ün tahta çıkma töreninde hazır bulunmak üzere Moğolistan’a elçi olarak gönderdi. Moğollar IV. Kılıç Arslan’dan hoşnut kalarak onu Anadolu Selçuklu Sultanı olarak tanıdılar. IV. Kılıç Arslan 1248’de Sivas’ta tahta çıktı. Böylelikle II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan içerisinde taht kavgaları başladı. Taht kavgaları esnasında Uluborlu kalesine hapsedildi. Üçüncü ve en küçük kardeş olan II. Alaaddin Keykubad da taht kavgalarına katıldı. Ancak Anadolu’nun ileri gelenlerinin araya girmesi ve vezir Celaleddin Karatay’ın gayretleri ile üç kardeş ortak olarak saltanat sürmeye ikna edildiler. Böylelikle 1249 senesinde Anadolu Selçuklu Devleti tarihinde 8 yıl sürecek üçlü iktidar dönemi başlamış oldu.

Ortak süren bu saltanat zamanında yaş sırasıyla üç sultanın da adı hutbede okunuyor, sikke, kitâbe ve belgelere yazılıyordu; arada bir de büyük sultan sıfatıyla yalnızca II. İzzeddin Keykavus zikrediliyordu.

II. İzzeddin Keykavus, Kızılırmak nehrinin batısında hüküm sürdü. IV. Kılıç Arslan ve II. Alaaddin Keykubad da Kızılırmak’ın doğusunda Tokat merkezli doğu illerinin başında hüküm sürdüler. 1256 senesinde Moğol kumandanı Baycu Noyan tekrar Anadolu‘ya bir sefer yaptı. Aksaray yakınlarında II. İzzeddin Keykavus’un ordusunu yenilgiye uğrattı ve böylece Anadolu tamamiyle Moğol egemenliğine girmiş oldu.

1254 senesinde Moğol hükümdarı Mengü Han’ın toplantıya çağırdığı kurultaya katılmak için yola çıkan II. İzzeddin Keykavus Sivas’a geldiğinde Celaleddin Karatay’ın ölüm haberini aldı ve kapıldığı büyük üzüntü sebebiyle Moğolistan’a gitmekten vazgeçip yerine küçük kardeşi II. Alaaddin Keykubad’ı yollamaya karar verdi, bu durumu bir mektupla Mengü Han’a açıkladı. II. Alaaddin Keykubad’ın maiyetinde Seyfeddin Torumtay, Şücâeddin Abdurrahman ve Lala Bedreddin Muslih gibi kumandan ve devlet adamları da vardı; bu bireyler, babası tarafından veliaht ilân edilmesinden dolayı sultanlığın yalnız Alâeddin Keykubad’ın hakkı olduğunu açıkça söylüyorlardı. Bunlar, Moğollar’ın para ve mala karşı duydukları zaafı çok iyi bildikleri için Selçuklu tahtının yalnızca II. Alaaddin Keykubad’a tevcih edileceğinden ve kendilerine de mühim mevkiler verileceğinden emindiler; çünkü yanlarında çok kıymetli armağanler götürüyorlar, bu sebeple de korkmadan konuşuyorlardı. Bu sözlerinden dolayı onlardan hiçbiri Keykubad’a refakat etmekten alıkonulmadı ve hepsi bu biçimde Erzurum’a vardı.

Erzurum’da bir gece kalarak yemek yiyip içki içtikten sonra uyumak için odalarına çekildiler, fakat sabahleyin II. Alaaddin Keykubad odasında ölü bulundu. Ölüm sebebi araştırıldı, fakat anlaşılmadı. II. Alaaddin Keykubad 1257’da bilinmeyen nedenlerle ölünce taht da yalnızca iki kardeşe kalmış oldu.

Daha sonra Moğollar ile yapılan savaşta yenik düşen II. İzzeddin Keykavus önce Antalya’ya sonra da deniz yolu ile 1260 senesinde İstanbul’a giderek Bizans’a sığındı. Bizans’dan da Kırım’a kaçtı ve 1279 senesinde orada yaşamını kaybetti.

IV. Kılıç Arslan, 1260-1265 senelerı içerisinde tek başına hüküm sürdü.

IV. Kılıç Arslan, 1265 senesinde 28 yaşında iken bir ziyafet esnasında Moğollar tarafından beklenmedik bir halde yaşamını kaybettirüldü ve Konya’da Sultanlar Türbesine gömüldü. Yerine çocuk yaştaki oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev (d.1259) Moğolların kuklası olarak sultan ilan edildi.
Kaynak:Bilgisayfam.net

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker