Jean Calvin Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Jean Calvin kimdir?, Jean Calvin kaç yaşında?, Jean Calvin evi nerede?, Jean Calvin nerelidir? Jean Calvin ev adresi?, Jean Calvin kaç yaşında?, Jean Calvin nerede oturuyor?, Jean Calvin nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Jean Calvin hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 10.Temmuz.150927.Mayıs.1564 senesinde doğan Jean Calvin şu an için 55 yaşında ve Yengeç burcundandır. Jean Calvin doğum yeri ise Noyon, FransaCenevre, İsviçre olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Din Adamı olarak devam ettirmektedir.

Jean Calvin Kimdir? – Jean Calvin Evi Nerede? – Jean Calvin Nerede Oturuyor?

Jean Calvin Kimdir?, evi nerede?

Fransız din reformcusu. 16. yüzyılda Avrupa’da gelişen Reform hareketinin en mühim önderlerinden olan Jean Calvin, Kalvinizm mezhebinin kurucusudur. Ayrıca, Presbiteryenlik üzerinde derin izler bırakmıştır.

Jean Calvin, 10 Temmuz1509 tarihinde Noyon, Fransa’da doğmuştur. Noyon Piskoposluğu’nda görevli olan babasının etkisiyle küçük yaşta dinsel konularla alakadar olmaya başladı. 14 yaşında iken 1523 senesinde Paris‘e giderek, en ünlü kolejlerde eğitim aldıktan sonra, felsefe, mantık ve hukuk öğrenimi gördü. Neredeyse Katolik rahibi olacaktı. Martin Luther‘in öğretilerinden etkilendi ve kısa süre sonra papanın ve Katolik Kilisesinin zenginliğini ve gücünü eleştirmeye başladı.

1533 senesinde Desiderius Erasmus‘un yapıtlarına duyduğu hayranlığın bir sonucu olarak ve Martin Luther‘in görüşlerini inceleyen Calvin, Protestanlık’a yakınlık duymaya başladı. 1534 senesinde Katoliklikten Protestanlığa geçti ve Katolik inançların egemen olduğu Fransa‘da yaşamı tehlikeye girince İsviçre‘deki Protestan kent Basel’e kaçtı.

Fransız asıllı teolog Jean Calvin, Katolik Kilisesi’ne ve Papalık’a muhalefet sonucu kurulan Protestanlık mezhebinin Martin Luther‘den sonraki ikinci büyük ismi. Akla oldukça önem vererek, yerleşmiş kaideleri eleştiren Protestanların çizgisini ileri noktaya taşıdı.

Calvin’in inanışına göre din yöneticilerin ve kurumların elinde bir baskı ya da çıkar aracı olmamalıdır. Din yalnızca insan ile Tanrı içerisinde bir inanç problemidur. İnsan dini kilise ya da öğretim kurumları aracılığıyla değil, doğrudan Kutsal Kitap’a (Tevrat-İncil) başvurarak öğrenmelidir. Tanrı ile insan içerisinde Hz. İsa‘dan başka bir aracı söz konusu olamaz.

Jean Calvin 1536 senesinde, Cenevre‘de iken Hıristiyanlık Dininin Kurumları kitabını yazdı. Aynı yıl protestan bir din adamının teşvikiyle din eğitimi vermeye başladı. Calvin Hıristiyanların, papayı ve Katolik Kilisesini değil İncil’i rehber edinmeleri gerektiğini dile getirdi. İnsanların hiçbir zaman cennete gitmeyi hak edecek kadar iyi olamayacaklarını, Tanrı’nın bazı insanları kendi “seçkin kişisi” seçtiğini iddia etti. Hıristiyanların her daim Hz. İsa‘nın öğretilerine uygun yaşamaları gerektiğini söylüyordu. 1537 senesinde “İnanç Bildirge”sini yazdı ve tüm Cenevreliler’i bu bildirgeyi imzalamaya davet etti. Şehirde çatışma çıktığı için 1538 senesinde şehirden kovuldu ve Strazburg’a gitti. Strasbourg’da bir kilise kurdu, dinbilim dersleri verdi.

1541 senesinde Protestanlara önderlik etmesi için Cenevre’ye gitmesi istendi. Orada okullar ve bir üniversite kurdu. Burada katı bir teokratik yönetim kurdu; kiliseyi ve şehri örgütlemeye başladı. Düşmanlarını ve rejim aleyhtarlarını Cenevre‘den sürdürdü. 1555’te her çeşit muhalefet susturulmuştu. Calvinciler 1561’de öbür Protestan reformculardan ayrıldılar. Günlük yaşamın hemen her alanı için katı kurallar belirlenmişti; dans etmek, tiyatroya gitmek ve kağıt oynamak yasaktı. Dükkân sahipleri malları için yüksek fiyat istediklerinde cezalandırılıyorlardı. Sadakatsiz eşler idam ediliyordu, bir oğlan çocuğu ailesine saldırdığı için kafası kesildi. İnsanların sade kıyafetler giymesi ve göz alıcı renklerden kaçınması, kadınların saçlarını örtmesi gerekiyordu. Calvin Cenevre’nin tek hakimi oldu. Calvin’e karşı çıkanlardan bir diğeride İspanyol din bilgini Miguel Servet idi. Servet 1553‘te tutuklandı, daha sonra kazığa bağlanarak yakıldı. Öldüğünde, din üzerine fikirleri tüm Avrupa’ya yayılmaktaydı.

Calvin ulus yönetiminin ve toplum düzeninin Hıristiyanlık’ın özüne uygun olması görüşünü savunuyordu. Cenevre’de bu düşüncelerini yaşama geçirme olanağı buldu. Sınavla seçilen papazların oluşturduğu örnek bir kilise kurdu. Din öğreniminin ilkelerini saptadı, din okullarının sayısını artırdı. Calvin’in öğretilerini yaymak maksadıyla, Cenevre hükümeti 1559’da yeni bir akademi kurarak, bugünkü Cenevre Üniversitesi’nin temelini attı. Böylelikle Cenevre, Protestan din bilginlerinin toplandığı büyük bir öğrenim merkezi durumuna geldi.

Jean Calvin, 1540 senesinde dul olan Idelette de Bure ile evlendi. 1541 senesinde bir çocuğu oldu fakat çok küçükken yaşamını kaybetti.

Jean Calvin, 27 Mayıs 1564 tarihinde Cenevre, İsviçre’de 55 yaşında ölmüştür.

Calvin’in ölümünün arkasından gelen Theodore de Beze, Kalvinizmi bir doktrin haline getirmeye başlayan kişidir. Kalvinizmin temel görüşleri, “Hidayet doktrinleri” ya da “Kalvinizmin beş noktası” (diğer deyişle Dordecht hükümleri) olarak bilinmektedir. Kalvinizm, İngiltere, Almanya, İsviçre, Macaristan, İskoçya, Hollanda ve Fransa‘da yayıldı. Daha sonra ilk püriten göçmenlerle birlikte Amerika‘da da yaygınlaştı. 1875 senesinde Calvin’in takipçileri Dünya Birliği’ni kurdular. 2003 yılı saygınlığıyla bu kuruluşa bağlı kişi sayısı 75 milyonu bulmuştur.

Kitapları :
1536 – Christianae Religionis İnstitutio / Hıristiyanlık Dininin Kurumları

Jean Calvin sözleri :
Adaletsiz ve diktatörce yönetenler de, yine tanrı tarafından bireylerin günahlarından dolayı onları cezalandırmak için görevlendirilmişlerdir.

Tanrı kralların kralıdır.

Kaynak:Bilgisayfam.net

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker