Kamu ve Özel İş İlanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Personel Alımı Yapacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Anayasamızın 134. maddesi gereğince 2876 sayılı kanunla; Atatürk’ün direktifleriyle 1931 senesinde kurulan Türk Tarih Kurumu ve 1932 senesinde kurulan Türk Dil Kurumu’na Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi’nin ilavesiyle kamu tüzel kişiliğine elde ederek 17.8.1983 tarihinde kurulmuştur.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi ikaznca, 2019 yahut 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) anlaşmali bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday içinden, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet yazılım geliştirme uzmanı, 2 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 5 (beş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

Genel Şartlar Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.
  2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  3. (b) bendinde gösterilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  4. Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi hususunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hususunda aylık anlaşma ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için (bu maddenin c fıkrasında gösterilen bölümlerden mezun olanlar) en az 3 yıllık, diğerleri için (bu maddenin b fıkrasında gösterilen bölümlerden mezun olanlar) en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübe zamanının hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden ardındanki hizmetleri dikkate alımı yapılacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
  5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular yalnızca Kurumumun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alımı yapılacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine bulunan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede gösterilen “Başvuruda istenen belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurular 12-16 Nisan 2021 tarihleri içinde alınacak olup son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 saat: 18.00’dır. Posta yahut elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar anlaşmali bilişim personeli pozisyonlarından yalnızca birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Detaylı bilgi için Tıklayın!.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün