Şefik Hüsnü Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Şefik Hüsnü kimdir?, Şefik Hüsnü kaç yaşında?, Şefik Hüsnü evi nerede?, Şefik Hüsnü nerelidir? Şefik Hüsnü ev adresi?, Şefik Hüsnü kaç yaşında?, Şefik Hüsnü nerede oturuyor?, Şefik Hüsnü nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Şefik Hüsnü hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 18.Nisan.188707.Nisan.1959 senesinde doğan Şefik Hüsnü şu an için 72 yaşında ve Koç burcundandır. Şefik Hüsnü doğum yeri ise Selanik, YunanistanManisa olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise DoktorSiyasetçi olarak devam ettirmektedir.

Şefik Hüsnü Kimdir? – Şefik Hüsnü Evi Nerede? – Şefik Hüsnü Nerede Oturuyor?

Şefik Hüsnü Kimdir?, evi nerede?

7 Nisan 1959 tarihinde Manisa‘da sürgünde yaşamını kaybettiğünde hâlen TKP Genel Sekreteri idi.

Şefik Hüsnü, 1887 tarihinde Selanik, Yunanistan’da varlıklı bir ailede doğmuştur. Tam adı Şefik Hüsnü Deymer’dir. Babası Selanik’in tanınmış avukatlarındandı. İlk ve orta öğrenimini Selanik’te bir Fransız okulunda yaptı. Yüksek öğrenimini Paris’te Sorbonne Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi’nden sonra Tıp Fakültesi’nde sinir ve ruh hastalıkları uzmanı olarak bitirdi. 1912’de tıp doktoru oldu. Bu zamanda Jön Türkler grubu ile yakın faaliyetlerde bulundu. Sonra Balkan Savaşı arifesinde Türkiye’ye döndü.

Şefik Hüsnü, Balkan Savaşı esnasında Selanik’te Hilali Ahmer’in bir hastanesinde gönüllü hekim olarak çalıştı. Türkiye’nin yenilgisinin sonrasında İstanbul’a geldi. 1914’te, İstanbul Tıp Fakültesi’nin öğretim üyesi kadrosuna katılmak üzereyken Birinci Dünya Savaşı başladı. Hekim olarak askere alındı. Çanakkale’de askerî hastanede tabip yüzbaşı olarak siperlerde görev yaptı.

30 ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının sonrasında sivil hayata döndü. İstanbul’da bir muayenehane açtı. 1920 senesinde İstanbul Şehremaneti tarafından büyük bir hastanenin iç hastalıkları kısmını yönetmekle vazifelendirildi. Ancak yoğunlaşan komünist faaliyetleri sebebiyle bir yıl geçmeden bu görevinden alındı. 1923 senesinde doğru tüm enerjisini parti faaliyetlerine verdi ve işinde uzman devrimci oldu.

Paris’te tanıştığı PolonyaLeokadya Sterniaka ile Varşova’da evlendi.

Paris’te kaldığı senelerda Birleşik Sosyalist Parti’nin sempatizanı oldu. Fransız sosyalist önder Jean Jaurès’in tutkulu bir hayranıydı. Karl Marx ve Friedrich Engels’in eserlerini yüksek öğrenimini bitirdiktan sonra okumaya başladı. Bu hususta Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra derinleşti. Komünist Parti Manifestosu’nu 1922’de tercüme edip yayımladı. 1927-1929 zamanında cezaevinde tercüme ettiği Kapital’in ikinci cildi ise yayımlanmadı.

1919’da Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’nın kuruluşunda yer aldı ve bu partinin genel sekreterliğini üstlendi. Mart 1920’de Meclis-i Mebusan’ın basılarak İstanbul’da işgal yönetiminin ağırlık kazanması üzerine parti içindeki birkaç yoldaşıyla birlikte III. Enternasyonal grubunu oluşturdu. Bu grubun 1925’te Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, Beynelmilel İşçiler İttihadı üyeleriyle birleşmesinden doğan Türkiye Komünist Fırkası’nın da genel sekreteri seçildi.

1921’den beri Türkiye’de ve yurt dışında Marksist yazarlık faaliyetini geliştirdi. 1919’da Kurtuluş, 1921’de Aydınlık, 1923’te Vazife, 1925’te Orak Çekiç, 1930’da İnkılâp Yolu dergi ve gazetelerinin kuruluşunda ve yayınında aktif rol aldı. 1925-1930 içerisinde Komintern’in dergisinde makaleler yayımladı. 1931’de Anti-Emperyalist Liga’nın İngilizce yayın organı The Anti-imperialist dergisinin kuruluşuna katıldı ve bu dergi için uzun makaleler kaleme aldı. 1931-1933 zamanında Anti-Emperyalist Liga’nın haber bültenini yönetti.

Komintern’in 1924’teki V. Dünya Kongresi’nde Kontrol Komisyonu üyesi, 1928’deki VI. Dünya Kongresi’nde Yürütme Kurulu üyesi ve 1935’teki VII. Dünya Kongresi’nde yeniden Kontrol Komisyonu üyesi seçildi. Değişik ülkelerde komünist partilerin kuruluş toplantılarına, bölgesel ve ülkeler arası etkinliklerine katıldı.

İlk kez 1 Mayıs 1923’teki ajitasyon ve gösterilerin sorumlularından biri olarak tutuklandı. Ancak Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla kısa bir süre sonra salıverildi. 1 Mayıs 1925’teki gösterilerin sonrasında başlatılan komünist tutuklamalarına ilişkin Ankara İstiklal Mahkemesi’ndeki yargılamaların belli başlıklı sanıklarından biriydi. Ancak tutuklamalardan birkaç gün önce yurt dışına çıkmıştı. Gıyabında 15 yıla mahkûm edildi. Bu ceza daha sonra 1 yıla düşürüldü. 1928 senesinde TKP davasında baş sanık olarak yargılandı. İki davadan aldığı cezalar birleştirildi. 1926 senesinde Viyana‘da parti konferansını düzenledi. Yurda döndü ve cezaevine girdi. Cezaevindeyken Komünist Enternasyonal’in İcra Komitesi’ne seçildi. Bir buçuk yıl hapis yatarak 1929’da tahliye edildi. Serbest kaldıktan sonra yurt dışına çıkarak Almanya‘ya gitti. Burada Batı Avrupa bürosunun yöneticiliğini yaptı.

Berlin’deki 27 Şubat 1933’te de Naziler tarafından düzenlendiği düşünülen Reichstag yangını provokasyonu esnasında Georgi Dimitrov ile birlikte tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları kararlılıkla reddederek Almanya’dan sınır dışı edilmek şartıyla serbest bırakıldı. Mart 1939’da Türkiye’ye döndü ve yeniden hekimlik yapmaya başladı. Ocak 1941’te yüzbaşı rütbesi ile askere alınarak Sivas’a gönderildi. Sağlık poblemleri sebebiyle Eylül 1941’de terhis edildi.

1943’te TKP Platformu Taslağı’nı kaleme aldı. 1946’da Cemiyetler Kanunu’nun ‘sınıf esasına dayalı cemiyet kurma’ yasağı kaldırılınca Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi’ni kurdu. 16 Aralık 1946’da kapatılan Parti’nin ileri gelen yönetici ve üyeleri hakkında açılan 1947 TKP davası 1948’de tamamlandı. Beş sene hapis cezasına çarptırıldı. Demokrat Parti zamanında çıkan afla 15 Temmuz 1950’de Aydın Cezaevi’nden tahliye edildi. Ekim 1951’te başlatılan TKP tutuklamaları çerçevesinde Şubat 1952’de tekrar tutuklandı. 4 sene 2 ay ağır hapis cezası ve 1 sene 4 ay 20 gün de Manisa’da sürgün cezası aldı. 7 Nisan 1959’da Manisa’da sürgündeyken hayata veda etti.

Şefik Hüsnü, 7 Nisan 1959 tarihinde Manisa’da 72 yaşında ölmüştür.
Kaynak:Bilgisayfam.net

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker