Bilgi

Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu Başladı

Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu Başladı, Burs başvuruları sayfamızda Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu Başladı ile alakalı yapılan arama için siz değerli okurlarımıza bilgi vermeye çalıştık.. Yazımızın içinde sizlerin yaptığı Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu Başladı ile alakalı ayrıntı kısmı bulacaksınızdır.

Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu Başladı

Türk Loydu Vakfı Burs Başvuruları

Türk Loydu Vakfı  Burs Başvurusu Başladı. Türk Loydu Vakfı Bursları Lisans Ve Lisans Üstü Tez Ve Doktora Üstü Çalışmalara Verilmektedir. Türk Loydu Vakfı Bursları Hizmet Verdiği Sektörlerde (Denizcilik, Gemi İnşa Ve Diğer Endüstriyel Sahalar, Sigortacılık) Lisans Ve Lisans Üstü Programlar İle Yönetimin Belirleyeceği Diğer Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Ve Akademisyenlere Vermektedir.

Türk Loydu Vakfı; Türk Loydu Vakfı; sahip olduğu şirketlerden elde ettiği gelirle ve burs verilmesi kapsamı içinde yapılan bağışlarla oluşturduğu bütçesinin bir bölümüyle, Vakfın ulvi amaçları ve toplumsal sorumluluğu kapsamı içinde, Vakıf amaç ve görevleri, faaliyet alanlarıyla ilişkili olarak Lisans, Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrenci bursları sağlamaktadır.

Diğer Burs Veren Vakıfları Görmek İçin Tıklayın.

Burslarla İlgili Tüm Sorularınız İçin E-Posta Adresi: [email protected]

Burs Başvuruları Hakkında
Türk Loydu burs kontenjanı kapsamına giren lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler; fakat boş kontenjan olması durumunda,

-Öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları aracılığıyla,
-Burs kontenjanı ayrılmış olan meslek odaları ( lisans programından mezun olduklarında üye olabilecekleri odalar) aracılığıyla,
-Türk Loydu aracılığıyla belirlenmiş alakalı diğer kurumlar aracılığıyla

başvuru yapabilirler.

Türk Loydu aracılığıyla belirlenmiş yükseköğretim kurumları, meslek odaları ve diğer kurumlardan boş kontenjanların iki katı kadar lisans programı öğrencisi başvurusu istenir.
Lisansüstü öğrencileri ve akademisyenlerin burs başvurularını istenen belgelerle birlikte doğrudan Türk Loydu’na göndermeleri beklenir.

Burslara İlişkin Şartlar Ve Adaylarda Aranan Genel Nitelikler

1. Kontenjan olması durumunda Türk Loydu burslarından (lisans düzeyinde) yararlanabilecek öğrencilerin kayıtlı olması gereken lisans programları:
• Gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği programı
• Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği programı
• Gemi makinaları işletme mühendisliği programı
• Deniz ulaştırma işletme mühendisliği programı,
• Denizcilik işletmeleri yönetimi programı
• Makina, İmalat, Endüstri, İşletme, Mekatronik mühendisliği programları,
• Metalurji ve malzeme mühendisliği programı
• Elektrik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme mühendisliği programları
• Sigortacılık ve risk yönetimi, Bankacılık ve sigortacılık, Sigortacılık, Aktüerya bilimleri, Aktüerya lisans programları

2. Kontenjan olması durumunda, Türk Loydu burslarından lisansüstü (yüksek lisans ve doktora-düzeyinde) yararlanabilecek öğrencilerin kayıtlı olması gereken programlar:

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3. Kontenjan olması durumunda, Türk Loydu burslarından yararlanabilecek öğrenci ve/yahut akademisyenlerde aranacak nitelikler;

Vakıf Yönetim Kurulu aracılığıyla kararlaştırılmak üzere, denizcilik sektörünün bilimsel ve teknolojik gelişimine ve Türk Loydu gereksinimlerine katkısı dikkate alınarak, alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenlere doktora üstü çalışmaları kapsamı içinde burs desteği verilebilir.

Burslara İlişkin Şartlar ve Adaylarda Aranan Genel Nitelikler
• T.C. Vatandaşı olan,
• Kendisinin yahut ailesinin maddi olanakları, öğreniminin normal koşullarla devamı için yetersiz olan,
• Derslerinde başarılı olan,
• Bulunduğu okul ve sınıfına göre normal yaşta bulunan,
• Düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getiren,

öğrencilere burs desteği verilir.

1. Lisans, Lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlere burs verme şartları

Lisans bursları; lisans kademesinde eğitim ve öğrenim gören öğrenciler için, hazırlık sınıfına yahut birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerine verilebilir. Burs sevkiyatında başvuru sahibi öğrencilerin maddi imkânları dikkate alınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:
a) Birinci sınıfa başlayan öğrenciler için varsa hazırlık sınıfından başarılı olmak, ara sınıf lisans öğrencileri için alt zamanlardan başarısız dersi olmaması ve genel ağırlıklı not hemen hemensı 4 üzerinden en az 2.50 olması şartları aranır. Burs almış lisans öğrencisinin takip eden yıldaki bursunun devam edebilmesi için genel ağırlıklı not hemen hemensı 4 üzerinden en az 2.50 ve alttan en fazla 2 dersten başarısız olma şartları aranır.

Lisansüstü bursları; alakalı üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans yahut doktora) yapan, başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere verilebilir. Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisans ağırlıklı genel not hemen hemensının en az 3.00/4.00; doktora için de yüksek lisans ağırlıklı genel not hemen hemensının en az 3.20/4.00 olması şarttır. Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesinde adayın akademik özgeçmişi ile lisansüstü eğitim konusunun denizcilik sektörünün bilimsel ve teknolojik gelişimine ve Türk Loydu gereksinimlerine katkısı dikkate alınır. Ayrıca adayların tez danışmanları veya diğer öğretim üyelerinden Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

Lisansüstü bursu almış öğrencilerin burslarının sürdürülmesinde başarı şartları;
a) Hazırlık sınıfında lisansüstü bursu alınmışsa, hazırlık sınıfında başarılı olmak ve bir sonraki yıl için lisansüstü dersler almak üzere kayıt yaptırmış olmak,
b) Ara sınıflarda bursun sonraki yılda da devam edebilmesi için genel ağırlıklı not hemen hemensının yüksek lisans yahut doktora ağırlıklı genel not hemen hemensının en az 3.20/4.0 olması,
c) Tez aşamasında ise, her bir eğitim öğretim dönemi için tez danışmanının veya tez izleme komitesinin lisansüstü tezinin gidişatı ile alakalı olarak olumlu raporlar vermesi.

Akademisyenlere verilebilecek burslar;
Vakıf Yönetim Kurulu aracılığıyla kararlaştırılmak üzere, denizcilik sektörünün bilimsel ve teknolojik gelişimine ve Türk Loydu gereksinimlerine katkısı dikkate alınarak, alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenlere doktora üstü çalışmaları kapsamı içinde burs desteği verilebilir. Akademisyenlere verilecek burslar, adayın kendisi aracılığıyla başvuru yapılarak talep edilebilir.
Akademisyenlerin burslarının sürdürülmesi şartları;
a) Akademisyenlere burs verilme süresi, Akademisyenin sürdüreceği çalışma göz önünde tutularak kararlaştırılır. Burs süresi içinde belirlenmiş zamanlarda, çalışmanın hangi etapta olduğuna ilişkin bursiyerden rapor istenir, raporun Burs Komisyonu aracılığıyla değerlendirilmesine bağlı olarak, Vakıf Yönetim Kurulu bursun sürdürülüp sürdürülmeyeceğine dair karar verir.
3. Bursların karşılıksız olması durumunda, bursiyerlerden herhangi bir hizmet yahut yükümlülük beklenmez.
4. Ödemeler, bursiyer öğrencilerce beyan edilmiş Vakıfbank hesaplarına her ay havale edilir.
Burslar, her eğitim öğretim senesinin Ekim ayında başlamak üzere 9 (dokuz) ay sürelidir.
5. Aylık burs tutarları, 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılında lisans bursları için, 600 (altıyüz) TL; yüksek lisans bursları için 720 (yediyüzyirmi) TL; doktora bursları için 900 (dokuzyüz) TL dir.
6. Burs alan öğrenciler, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okullarına ve derslerine aksatmadan devamı kabul etmiş sayılır.
7. Burs alan öğrenciler, güz ve bahar yarısenelerı başında okullarından alacakları transkriptlerini ve öğrenci belgelerini Türk Loydu Vakfı’na gönderecek olup, yollamayanlerin bursları ödenmeyecektir.
8. Vakıf aracılığıyla verilen burslar:
a) Bursiyer öğrencinin, bu Yönetmeliğin 5 ve 6.maddelerinde gösterilen şartları taşımadığının sonradan Vakıf aracılığıyla tespit edilmesi halinde,
b) Herhangi bir disiplin cezası alması durumunda,
c) Yüz kızartıcı, Hürriyeti bağlayıcı bir ceza alınması durumunda,
d) Eğitimini aksatacak yahut engelleyecek bir hastalık yahut sakatlık halinde,
bursun sürdürülüp sürdürülmeyeceği Yönetim Kurulu aracılığıyla değerlendirilir ve karar verilir.
9. Başka bir kurum yahut kişiden burs yahut yardım alan öğrencilere Vakıf aracılığıyla burs verilip verilmemesine, alınan bursun miktarı ve koşulları göz önüne alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca karar verilir.
10. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, bursları hiçbir neden göstermeksizin kısmen yahut tamamen kesme yetkisine sahiptir. Bu husus burs için yapılacak açıklamalarda açıkça belirtilir.
11. Burs başvurusu sırasında, istenen bilgilerin eksik yahut yanlış olarak verildiği tespit edilen öğrencinin bursu Vakıf aracılığıyla kesilir ve bursluya yapılan ödemelerin Vakfa geri ödenmesi talep edilebilir.
12. Karşılıklı, kısmen karşılıklı yahut şarta bağlı olarak verilecek burslarda, bursiyerden yasalara ve bursun verilme koşullarına uygun bir taahhütname alınır. Gerektiği hallerde kefil yahut başka teminatlar da istenebilir. Karşılıksız burs alan öğrencilerden; burslara ilişkin tüm şartları kabul ettiğine ve buna uyacağına, aksi takdirde almış olduğu burs meblağını geri ödeyeceğine ve bunun hukuki sonuçlarına katlanacağına ve “Burs İstek Formu”nda yazdığı bilgilerin doğruluğunu kabul ve teyit ettiğine dair bir taahhütname alınır.
13. Lisansüstü bursiyerlerinden ve akademisyen bursiyerlerden; burs kapsamı içinde tamamlamış oldukları tez ve/yahut çalışmanın bir nüshasını Türk Loydu’na vereceği, Türk Loydu’nun bu çalışma ve/yahut tezi telif hakkı ödemeksizin kullanabileceği, bu çerçevede doğabilecek telif ile ilgilin feragat edeceği ışığında taahhütname alınır.

Lisans burs başvuruları için gerekli belgeler (Bu belgeler, aracılığıyla burs başvurusu yapılacak kuruma (alakalı yükseköğretim kurumu veya alakalı meslek odası veya alakalı kurum) teslim edilmelidir)
1) Türk Loydu Vakfı Burs İstek Formu, KVKK Aydınlatma Metni ve KVKK Açık Rıza Beyanı ile birlikte (istediğimiz bilgiler doldurulmalı),
2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3) Adli Sicil Belgesi ( Cumhuriyet Savcılığı veya E-devlet uygulaması aracılığıyla)
3) Kayıtlı olduğu lisans programı ile alakalı transkript belgesi (başarı ve kayıt durumu) ve öğrenci belgesi
4) İkametgâh belgesi
5) Üniversiteye yeni kayıt yaptırmışsa Lisans Yerleştirme Puanını içeren ÖSYM belgesi
6) Lise mezuniyet hemen hemensı belgesi (Eğitim Öğretim Yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıranlardan talep edilmektedir.)
7) Başvuru formunda Anne ve Baba ile alakalı beyan edilen bilgilere ait sunulabilecek belgeler (İş durumu, Ailenin durumu, Aile kirada kalıyorsa kira kontratının birinci sayfası, vb.)
8) Ailenin ve öğrencinin gelir durumu ile alakalı sunulabilecek diğer belgeler

Lisansüstü burs başvuruları için gerekli belgeler (aşağıdaki belgeler adaylar aracılığıyla doğrudan Türk Loydu’na gönderilecektir)
1) Lisansüstü bursu talep dilekçesi
2) Öğrenci aracılığıyla doldurulacak Türk Loydu Vakfı Burs İstek Formu, KVKK Aydınlatma Metni ve KVKK Açık Rıza Beyanı ile birlikte (istediğimiz bilgiler doldurulmalı),
3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4) Adli Sicil Belgesi ( Cumhuriyet Savcılığı veya E-devlet uygulaması aracılığıyla)
5) Lisansüstü öğrencisi olduğuna dair belge (Öğrenci Belgesi)
6) Öğrenim gördüğü programa ilişkin öğrencinin transkript belgesi (Öğrenci Not Çizelgesi)
7) Öğrenim gördüğü lisansüstü programı öncesine ait lisans ve lisansüstü (varsa) programlarına ait transkript (Öğrenci Not Çizelgesi) belgesi
8) Lisansüstü Tez Danışmanının veya Lisansüstü Koordinatörünün imzalamış olduğu, öğrencinin hangi hususta lisansüstü tez hazırlamasının planlandığını söyleyen yazı
9) Tez danışmanı /danışmanları veya diğer öğretim üyelerinden Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu.

Akademisyen burs başvuruları için gerekli belgeler (aşağıdaki belgeler adaylar aracılığıyla doğrudan Türk Loydu’na gönderilecektir)
1) Burs talep dilekçesi
2) KVKK Aydınlatma Metni ve KVKK Açık Rıza Beyanı
3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4) Adli Sicil Belgesi ( Cumhuriyet Savcılığı veya E-devlet uygulaması aracılığıyla)
5) Akademisyen olduğuna dair belge
6) Öğrenim gördüğü programlara ilişkin lisans, yüksek lisans ve doktora transkript (Öğrenci Not Çizelgesi) ve mezuniyet belgeleri
7) Makalelerin ve Lisansüstü tezlerin sayısal ortamda taranmış nüshaları
8) Faaliyet gösterdiği alanla alakalı diğer öğretim üyelerinden Vakfa hitaben yazılmış tavsiye mektubu veya mektupları
9) Başvurunun değerlendirilmesine destek olabilecek Lisansüstü ve Doktora üstü çalışmalarıyla alakalı diğer belgeler
Sorular ve Başvurularla alakalı olarak [email protected] e-posta adresinden bize varabilirsiniz.

2020/2021 Eğitim öğretim yılı burs başvuruları ile alakalı boş kontenjanları da içeren bilgilendirme, burs kontenjanı ayrılmış alakalı kurumlara 2020 Aralık ayı başında gönderilmeye başlanmıştır. Başvurular 11 Aralık 2020 mesai bitimine dek kabul edilecektir.

Burs Talep Formu İçin Tıklayın.

Türk Loydu aracılığıyla oluşturulan kontenjan kapsamı içinde burs verilebilecek lisansüstü tez ve doktora üstü çalışma konuları için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün