Kamu ve Özel İş İlanları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Cumhuriyetin ilk senelerında bir bölümü Nafıa Vekaleti, bir bölümü de İktisat Vekaletine bağlı olarak yürütülen “Ulaştırma” ve “Haberleşme” hizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihinde 3613 sayılı kanunla kurulan Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli olarak işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihi saygınlığıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar yahut meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak
  • Başvurunun son günü saygınlığıyla nitelik ve koşullar tablosunda gösterilen bölümlerden mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
  • Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli olarak işçi kadrosunda bulunan olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

İş Başvurusu Yapabileceğiniz Pozisyonlar

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  • Temizlik Görevlisi

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri içinde sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

Detaylı bilgi için Tıklayın!!.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün