Ziya Paşa Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Ziya Paşa kimdir?, Ziya Paşa kaç yaşında?, Ziya Paşa evi nerede?, Ziya Paşa nerelidir? Ziya Paşa ev adresi?, Ziya Paşa kaç yaşında?, Ziya Paşa nerede oturuyor?, Ziya Paşa nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Ziya Paşa hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. ??.??.182517.Mayıs.1880 senesinde doğan Ziya Paşa şu an için 55 yaşında ve burcundandır. Ziya Paşa doğum yeri ise İstanbulAdana olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise ŞairDiplomatYazar olarak devam ettirmektedir.

Ziya Paşa Kimdir? – Ziya Paşa Evi Nerede? – Ziya Paşa Nerede Oturuyor?

Ziya Paşa Kimdir?, evi nerede?

Tanzimat Edebiyatı‘nın mühim şair ve düşünürlerinden olan Ziya Paşa, yaşamının büyük bir kısmını devlet için çalışarak geçirmiş, ülkenin siyasi olarak gelişmesi için çalışmalarda bulunmuş ve çaba göstermiştir.

Ziya Paşa, 1825 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl ismi Abdülhamid Ziyaeddin’dir. Babası Galata Gümrüğü’nde katiplik yapan Erzurumlu Ferideddin Efendi’ydi. Ziya Paşa, İlk ve Orta öğreniminin bir kısmını Süleymaniye’deki Edebiye Mektebi’nde yaptıktan sonra Bayezid Rüştiyesi’ne geçti ve öte yandan da özel derslerle Arapça ve Farsça öğrendi. Henüz 15 yaşında iken Aşık Garip, Aşık Kerem ve Aşık Ömer gibi halk şairlerinin eserlerini okumaya başladı. Şiir ile ilgisi okul çağlarında başladı. Bir süre Sadaret Mektub-i Kalemi’nde çalıştıktan sonra 1855 senesinde Mustafa Reşit Paşa‘nın aracılıyla sarayda Mabeyn Katipliği’ne getirildi. Bir yandan Fransızca öğrenmeye başladı.

Sultan Abdülmecit‘in vefatından sonra Ali Paşa‘nın sadrazamlığa atanması üzerine saraydaki işinden uzaklaştırldı. Bir süre Zaptiye Müsteşarlığı yaptı. 1861 senesinde Kıbrıs mutasarrıfı oldu. Bir süre Atina’da büyükelçilik görevini yerine getirdi. Ardından Sultan Abdülaziz‘in kendisini istanbul’a çağırması üzerine geri döndü. Abdülaziz tarafından Bosna’nın denetimi ile vazifelendirildi. Ancak İstanbul’a dönmesinden kıa bir süre sonra Bab-ı Ali, Ziya Paşa’yı Amasya Musarrıflığı görevi ile İstanbul’dan uzaklaştırdı.

1865 senesinde Yeni Osmanlılar Cemiyeti‘ne katıldı. Sultan Abdülhamit yönetimine karşı geldiği için tekrar Kıbrıs Mutasarrıflığı’na atandı. Ancak aynı dönem Erzurum Vali Muavinli’ne atanan Namık Kemal ile birlikte Avrupa’ya kaçtı. Londra’da Namık Kemal ile birlikte Yeni Osmanlılar’ın yayın organı olan “Hürriyet” gazetesini çıkardılar. Namık Kemal’in ayrılmasından sonra gazetenin başına geçti.

1870 senesinde Cenevre’ye gitti, ertesi yıl Ali Paşa’nın ölümünü öğrendi ve İstanbul’a döndü. 1872 ile 1876 senelerı içerisinde Şura-yı Devlet ve Maarif Müsteşarlığı yaptı. Abdülhamit’in isteği üzerine Kanun-i Esasi‘nin hazırlanması için oluşturulan kurulda yer aldı. 1876 senesinde I. Meşrutiyet‘in ilanı ile önce Suriye Valiliği’ne sonrasında Adana Valiliği’ne atandı. 17 Mayıs1880 tarihinde Adana’daki görevi devam ederken vefat etti.

Özellikle fikir yönünden J.J Rousseau‘nun etkisinde kalan Ziya Paşa, buna karşın Divan Edebiyatı‘ndan kopmamıştır. Yazdığı “Harâbât” adlı antolojisi ile eski geleneği devam ettirmiştir. Şiirlerinde daha çok siyasi ve sosyal konulara ağırlık vermiştir. Bir süre beraber çalıştığı Namık Kemal ile geleneksel edebiyat alanında bazen tartışmalara girmişti. Makale, şiir, antoloji ve edebiyat tarihi alanlarında eserler veren Ziya Paşa, nazım şekli ve dil olarak da eskiye bağlıydı. Nesirlerinde açık ve anlaşılır bir konuşma dili kullanmış olsa da şiirlerinde dili daha ağırdır.

Namık Kemal ve İbrahim Şinasi ile birlikte Türk Edebiyatı‘nın temellerini atmış olan şair, kullandığı geleneksel usluba rağmen batılılaşma ve yenilikçi Tanzimat Edebiyatı’nın öncüleri içerisinde bulunmaktadır. “Tercih-i Bend” ve “Terkib-i Bend” adlı şiirlerinde ilk kez inasan yazgısı ve metafizik konular üzerinde durmuştur. 18741875 senelerı içerisinde Arap, Fars ve Türk şairlerin eserlerinden oluşan “Harâbât” adlı eserini hazırlamıştır.

ESERLERİ:

Zafernâme
Harâbat, (3 cilt-1874)
Tercî-i Bend ve Terkib-i Bend
Eş’âr-ı Ziya
Endülüs Tarihi, (2 cilt)
Rüya
Veraset Mektupları
Külliyat-ı Ziya Paşa
Ziya Paşa’nın Şiirleri

Kaynak:Bilgisayfam.net

porno izle cm to inches
bestnich altyazılı porno porno nulled script