Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Adalet Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 202 Sözleşmeli Personel Alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında anlaşmali pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri ışığında sözlü sınav ile aşağıda gösterilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda gösterilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  3. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
  4. Güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav neticesinde başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri önüne geçer bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav neticesinde başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Detaylı bilgi için Tıklayın!!.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatı 1.287 Temizlik Görevlisi Alacak

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı gösterilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamı içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ikaznca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli olarak işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.

Açıklamalar için Tıklayın!!.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 Temizlik Görevlisi Alacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu yasaveyayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş anlaşmasiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli olarak işçi alımı yapılacaktır.

Açıklamalar için Tıklayın!!ız.

Adalet Bakanlığı 155 Sürekli İşçi Alacak

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Kontenjan Dağılımı Tablosunda gösterilen biçimde 155 sürekli olarak işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.

Açıklamalar için Tıklayın!!.

Adalet Bakanlığı 237 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 237 anlaşmali personel alacak. Adaylar başvurularını E-Devlet platformu üzerinden, 22.02.2021 – 12.03.2021, saat 23:59:59’a kadar yapabilecek. İlanın genel şartları içinde lisans mezunları için 2020 KPSS’den KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSS’den KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında 2020 KPSS’den KPSSP94 puan türlerinde 70 ve üzeri alınması da yer alıyor.

Adalet Bakanlığı 814 Sözleşmeli İcra Kâtibi Alacak

Adalet Bakanlığı 814 anlaşmali icra kâtibi alacak. Başvurular E-Devlet platformu üzerinden, 23.02.2021 – 12.03.2021 tarihleri içinde, saat 23:59’a kadar yapılacak. Uygulamalı-sözlü sınava Lisans mezunları için 2020 KPSS’den KPSSP3, ön-lisans için 2020 KPSS’den KPSSP93 ortaöğretim için KPSSP94 türünden 70 ve üzeri alanlar başvurabiliyor.

Adalet Bakanlığı 5075 Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı 5075 anlaşmali personel alacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 23.02.2021-12.03.2021, saat 23:59:59’a kadar gerçekleştirilecek. Adayların Uygulamalı-sözlü sınava başvurması için 2020 KPPS sınavında; Lisans mezunlarının KPSSP3 türünde, ön lisans mezunlarının KPSSP93 türünde; ortaöğretim mezunlarının KPSSP94 türünde en az 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Adalet bakanlığı personel alım ilanı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri içinde saat 23.59’a kadar “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

e-Devlet Adalet Bakanlığı iş başvurusu için Tıklayın!!ız.

Adalet Bakanı Gül çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanlığı personel alım ilanına nasıl başvurulur? e-Devlet Adalet Bakanlığı iş başvurusu yapma..

porno izle cm to inches
altyazili porno bestnich