Biyografi

Celaleddin Karatay Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

Celaleddin Karatay kimdir?, Celaleddin Karatay kaç yaşında?, Celaleddin Karatay evi nerede?, Celaleddin Karatay nerelidir? Celaleddin Karatay ev adresi?, Celaleddin Karatay kaç yaşında?, Celaleddin Karatay nerede oturuyor?, Celaleddin Karatay nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için Celaleddin Karatay hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. ??.??.1254 senesinde doğan Celaleddin Karatay şu an için yaşında ve burcundandır. Celaleddin Karatay doğum yeri ise Kayseri olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Siyasetçi olarak devam ettirmektedir.

Celaleddin Karatay Kimdir? – Celaleddin Karatay Evi Nerede? – Celaleddin Karatay Nerede Oturuyor?

Celaleddin Karatay Kimdir?, evi nerede?

Anadolu Selçuklu devlet adamı. Selçuklu sultanlarının taht kavgasını bırakıp devleti birlikte yönetmelerini sağlamıştır.

Celaleddin Karatay, yaşamının ilk dönemlerine ilişkin bilgi yoktur. Doğduğu tarih bilinmemekle beraber 1254 senesinde Kayseri’de yaşamını kaybettiğünde yaşı altmışı geçmişti. Üç kardeş idiler. Diğer iki kardeşi Kemaleddin Rumtaş ve Seyfeddin Karasungur’dur. Celâleddin Karatay Rum asıllı bir kölelikten geldiği kanısına varılmaktadır.

I. İzzeddin Keykavus zamanından (1211-1220) başlayarak mühim görevlerde bulundu. Yaklaşık dört yıl devât emirliği (divandaki gizli yazıları yazmak ve bunları korumak görevi) ve sipehsâlârlık (ordu komutanlığı) yaptı. 1220 senesinde tahta geçen I. Alaaddin Keykubad zamanında taşthane emiri (leğencibaşı) olarak on sekiz yıl bu görevde kaldı.

I. Alaaddin Keykubad 30 Mayıs 1237 senesinde ölünce tahta büyük oğlu II. Gıyaseddin Keyhusrev geçti. II. Gıyaseddin Keyhusrev başa geçince emirlerinden Sadeddin Köpek’in kışkırtmaları sonucu bazı devlet adamlarını yaşamını kaybettirttü, içinde Celaleddin Karatay’ın da bulunduğu bir kısmını ise sürgüne gönderdi. Sadeddin Köpek‘in ölmesinden sonra yeniden emirlik görevine döndü. Saraydaki taşthane emirliği görevine dönebildi. Ayrıca hazine-i hassa emirliği de kendisine verildi.

II. Gıyaseddin Keyhusrev 1246 senesinde yaşamını kaybettiğünde geride kalan oğullarından en büyüğü II. İzzeddin Keykavus onbir yaşındaydı. Ortanca oğlu IV. Kılıç Arslan 9 yaşında idi. Buna rağmen veliaht olarak en küçük oğlu 7 yaşındaki II. Alaaddin Keykubad’ı seçmişti. Ancak ileri gelen devlet adamlarından vezir Şemseddin Muhammed, Şemseddin Hasoğuz, Esededdin Ruzbe ve Celaleddin Karatay, büyük oğulun hükümdar olmasının daha yerinde yer alacağını düşünerek II. İzzeddin Keykavus’u tahta çıkardılar.

Celaleddin Karatay da II. İzzeddin Keykavus’un saltanat naibi oldu. Ancak vezir Şemseddin. Muhammed devleti tek başına yönetmeye kalkınca Celaleddin Karatay onu yaşamını kaybettirtüp yönetimi eline aldı.

Şehzadelerin taht kavgalarına son vererek, II. İzzeddin Keykavus, IV. Kılıç Arslan ve II. Alaaddin Keykubad‘ın 1249-1254 senelerı içerisinde birlikte hüküm sürmelerini sağladı.

Celaleddin Karatay, 1254 senesinde Kayseri’de ölmüştür. Öldüğünde yaşı altmışı geçmişti. Karatay Medresesi’nin içinde sol tarafa hazırlattığı türbesine gömüldü.

Pek çok cami, medrese ve kervansaray yaptırdığı söylenen Celaleddin Karatay’dan kalan en mühim yapıt, 1251’de yaptırdığı Konya’daki Karatay Medresesi’dir.

Veliler listesinde bulunan, Emir Celâleddin bu zattır. Selçuklu vezirlerinin en dindarlarındandır. Celâleddin Karatay’ın ferman ve menşurlarda unvanı: “Yeryüzünde Allah’ın Velisi” şeklinde yazılır. Yüksek ahlaklı, temiz imanlı bir şahsiyetttir. Vakfiyelerde de, “Ebû’l-mulûk ve’s-selâtin” yani “Hükümdar ve sultanların babası” unvanıyla anılır. İbn-i Bibi de ondan sitayişle bahseder.
Kaynak:Bilgisayfam.net

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün