Kamu ve Özel İş İlanları

Karapınar Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Karapınar Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021, Memur alımı, kamu ve özel iş ilanları bölümümüzde Karapınar Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 başlığı altında iş ilanını paylaşmak istedik. Karapınar Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021 ile alakalı tüm detaylar yazımızın içinde..

Karapınar Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Karapınar Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin internet sayfasından (www.karapinar.bel.tr) temin edeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suret leri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • Sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), • 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 içinde) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No:29 Karapınar/KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için Tıklayın!.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün