LGS Sınavında okunacak dualar! 2021 LGS Sınav başarı duası

LGS Sınavında okunacak dualar! 2021 LGS Sınav başarı duası, arayışı içine giren okurlarımız için LGS Sınavında okunacak dualar! 2021 LGS Sınav başarı duası ile konu ile alakalı geniş bir şekilde bilgileri siz değerli okurlarımız için araştırmaya koyulduk.. Yazımızın detay bölümünde yanıt aradığınız LGS Sınavında okunacak dualar! 2021 LGS Sınav başarı duası sorusunu geniş bir biçimde inceleyebilirsiniz.

LGS Sınavında okunacak dualar! 2021 LGS Sınav başarı duası

LGS Sınavında okunacak dualar nelerdir? 2021 LGS sınavı başarı duası, sınava girmeden hangi dualar okunur, aileler ve öğrenci hangi duaları okumalı siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 2021 LGS sınavında okunacak duaları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik!

2021 LGS Sınavında okunacak dualar nelerdir?

LGS sınavına saatler kala hem öğrenci hem aile dualarla sınava girmek istiyor. LGS sınavında başarı duaları olarak değilde sınava girerken okunacak duaları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik! İşte 2021 LGS Sınavı öncesi okunması gereken dualar!

İsra suresi 80. ayet!

‘Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.’

Anlamı

‘ Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.’ Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan insana yol gösterecektır.

Kalem Suresi sınava girmeden okuyabilirsiniz

1.Nun velkalemi ve ma yesturune.

2.Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin.

Yerli Turiste Pazar Günü Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? 6 Haziran Pazar 2021

Yerli Turiste Pazar Günü Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? 6 Haziran Pazar 2021

3.Ve inne leke leecren ğayre tatminin.

4.Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin.

5.Fesetubsıru ve yubsırune.

6.Bieyyikumulmeftunu.

7.İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne.

8.Fela tutı’ılmukezzibiyne

9.Veddu lev tudhinu feyudhinune.

10.Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni.

11.Hemmazin meşşain binemiymin.

12.Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin.

LGS sınav başarı duası nasıl okunur İşte sınava girerken okunacak dualar
13.’utullin ba’de zalike zeniymen.

14.En kane za malin ve beniyne.

15.İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

16.Senesimuhu ‘alelhurtumi.

17.İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

18.Ve la yestesnune.

19.Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

20.Feasbehat kessariymi.

21.Fetenadev musbihıyne.

22.Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne.

23.Fentaleku ve hum yetehafetune.

24.En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun.

25.Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne.

26.Felemma reevha kalu inna ledallune.

27.Bel nahnu mahrumune.

28.Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

29.Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

30.Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune.

31.Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

32.’asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

33.Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune.

34.İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi.

35.Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

36.Ma lekum keyfe tahkumune.

37.Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

38.İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

39.Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

40.Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

41.Emlehum şureka’u felye’tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

42.Yevme yukşefu ‘an sakın ve yud’avne ilessucudi fela yestetıy’une.

43.Haşi’aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud’avne ilessucudi ve lum salimune.

44.Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya’lemune.

45.Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

46.Em tes’eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

47.Em ‘ındehumulğaybu fehum yektubune.

48.Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

49.Levla en tedarekehu nı’metun min rabbihi lenubize bil’arai ve huve mezmumun.

50.Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalihıyne.

51.Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

52.Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne.

Sınavda Fetih Suresi okuyabilirsiniz!

Öğrenciler sınavdayken aile ve velisi Fetih Suresi okuyabilir. Fetih Suresi sınav anında okunması gereken dualar içinde gösterilir.
 

porno izle cm to inches
altyazili porno bestnich