John Napier Kimdir? Evi nerede? Nerede oturuyor?

John Napier kimdir?, John Napier kaç yaşında?, John Napier evi nerede?, John Napier nerelidir? John Napier ev adresi?, John Napier kaç yaşında?, John Napier nerede oturuyor?, John Napier nerede yaşıyor? gibi sorularınızı yanıtlamak için John Napier hakkında ayrıntılı bir biyografi sayfasını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 01.Şubat.155003.Nisan.1617 senesinde doğan John Napier şu an için 67 yaşında ve Kova burcundandır. John Napier doğum yeri ise Edinburg, İngiltereEdinburg, İngiltere olarak bilinmektedir. Meslek yaşamını ise Matematikçi olarak devam ettirmektedir.

John Napier Kimdir? – John Napier Evi Nerede? – John Napier Nerede Oturuyor?

John Napier Kimdir?, evi nerede?

Logaritmanın bulucusu olarak bilinmektedir. Çarpma ve bölmeyi basitleştirmek için logaritmayı keşfetti.

John Napier, 1550 senesinde İngiltere, Edinburg’da varlıklı bir ailede doğmuştur. Babası Archibald Napier, annesi Janet Bothwell’dir. Merchiston Baronu da olan John Napier bir İskoç soylusuydur. Çok zeki bir çocuktu ve 1563 senesinde on üç yaşındayken St. Andrews Üniversitesi’ne kabul edildi. Özellikle Trigonometri ve hesaplama tekniklerine ilgi duydu. John Napier Saint Andrews kentinde Saint Andrews Üniversitesinde eğitim görmüş ve matematiği de içinden gelen bir merak olarak izlemiştir. St Salvator Koleji’nde yatılı kalmaya ve üniversite eğitim hayatına devam etti. Üniversitenin müdürü John Rutherford, kişisel olarak John Napier’in bakımını üstlendi. Yine burada St Andrews’dayken, teolojiyle alakadar olmaya başladı, yaşamının geri kalanı boyunca da bu ilgisi devam etti.

John Napier’in St. Andrews Üniversitesi’nden mezun olduğuna dair bir ispat bulunmamakta fakat bununla birlikte John Napier’in Fransa ve İtalya’daki üniversitelerde öğrenim görmek için İskoçya’dan ayrıldığı bilinmektedir.

Napier 1571’de memleketine döndü ve 1573’te Elizabeth Stirling ile evlendi. Çiftin birlikte iki çocuğu oldu. Yirmili yaşlarında, babasından kalan mülkler aracılığıyla sorunsuz bir hayat yaşadı. 1574’te Gartness’deki mülkünde bir kale inşa edildi.

Gartness kalesinde, John Napier çiftçilik faaliyetleri ile alakadar olmaya başladı. Ayrıca özel olarak ilgi duyduğu dini siyaset, tarım ve matematik alanlarında çalışmaya zamanı oldu.

Sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir yol ararken, önce “Napier’in Kemikleri” diye bilinen, üzerinde sayılar yazılmış küçük değnekler yardımıyla yapılan bir çarpma ya da bölme yöntemi buldu.

Çarpma ve bölmeyi basitleştirmek için logaritmayı keşfetti ve 1614‘te ilk logaritma tablosunu içeren “A Description of the Marvellous Rule of Logarithms” (Hayret Verici Logaritma Kurallarının Tanımı) adlı kitabı yayımladı. Yaptığı bu logaritma tablosu tam 20 yılda oluşmuştur. Napier, 1618 ve 1624 senelerı içerisinde kusursuz iki logaritma cetveli paylaştı. Napier’in bu hususta fazlasıyla eseri mevcuttur. Bazı hesap makinelerinin temellerini veren iki kitabı, 1617 senesinde yayınlandı.

Matematikte, dünyanın her yerinde doğru ve kabul gören olağanüstü keşifler yaptı. 1594 senesinde logaritma üzerinde çalışmaya başladığına inanılmaktadır. Log hesaplaması tekniğini 1614 “Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio” (Logaritmaların Harika Tablosunun Tanımı)‘da yayınlanmıştır. Kitabında elliyedi açıklayıcı madde sayfası ve doğal logaritmalarla alakalı sayılar tablosuna ait doksan sayfa vardı. aritmetik ve geometrik dizinin karşı karşıya geldirılmasıyla, matematiğe logaritma kavramını getirdi. Günümüzdekilerden farklı olarak kurulan bu diziler, logaritmayı, sayının azalan bir fonksiyonu olarak tanımlıyordu.

Sistemine, eski Yunanca “logos”, yani orantı ve “aritmo”, yani sayı manasına gelen sözcükleri birleştirerek Logaritma ismini koydu.

Kısa sürede tekniğin çok doğru olduğu anlaşıldı ve eserleri farklı dillere çevrildi. Logaritma yöntemi astronomi, denizcilik ve trigonometrik hesaplamaların yapılmasında kullanıldı.

Napier’in 1614 tarihli çalışmasının bir kopyası Gresham Koleji profesörü Henry Briggs’e gönderildi. Briggs’in tablolar üzerindeki çalışmaları Napier’in yöntemini daha da kolaylaştırdı. Napier, Briggs’in önerilerini kabul etti, fakat hastalığı sebebiyle yeni logaritma tablosunu hazırlamanın sorumluluğunu Briggs’e bıraktı. Yeni tablolar 1624’te yayınlandı ve ortak logaritma tablosu (Basit Logaritma) olarak adlandırıldı.

Napier bunun bunun yanında, Simon Stevin tarafından tanıtılan ondalık notasyonu geliştirdi ve ondalık noktayı ortak kullanıma getirdi.

Ondalıklı sayılarda kullanılan virgül (ya da nokta) Avrupa’da Napier’in çalışmalarıyla yaygın hale gelmiştir. Napier’in hesapları daha çok cebirseldi. Napier kitabında taban hakkında yazmamış fakat 1/e tabanını kullanmıştır.

Napier, 1617’de yayına giren “Rabdologiae, Virulas Libri Duo için Selam Numerationis” (Değnek Hesabı ya da Rakamlanmış Değnekler Üzerine İki Kitap) adlı eserinde “Numaralandırma Çubukları”nı tercih ederek hesaplamaları basitleştiren mekanik bir yöntem sundu. Üzerlerine sayılar yazılmış çubuklar fildişinden yapılmıştı ve kemiklere benziyordu. Sayıları çarpmak için kemikler yan yana yerleştiriliyor ve uygun sonuçlar okunuyordu. Bu hesaplama cihazı daha sonra “Napier’in Kemikleri” olarak adlandırılmaya başlandı. Çarpma ve bölme gibi bir çok matematiksel fonksiyon şimdi mekanik olarak elde edilebiliyordu. Bu cihaz analog bilgisayarların ve sürgülü hesap cetvellerinin geliştirilmesine yardımcı oldu.

Napier, babasının ölümünden sonra 1608 senesinde taşındığı Edinburgh’daki Merchiston Kalesi’nde, gut hastalığı sebebiyle, 3 Nisan 1617 tarihinde 67 yaşında yaşamını kaybetti.
Kaynak:Bilgisayfam.net

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker